Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineiden opinnot tukevat laulun- ja soitonopiskelua. Musiikin hahmotusaineiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus.

Teoriaryhmät on jaettu tasoryhmiin.

Perusopinnot: Musiikin hahmotusaineet 1-4 ja aikuisryhmä Musiikin hahmotusaineet 1-3.

Syventävät opinnot: Musiikin hahmotusaineet 5-8. Kurssit 7 ja 8 ovat valinnaisia.

Oppilas voi hyväksilukea musiikkiluokalla, musiikkioppilaitoksessa tai musiikkileireillä suorittamansa opinnot, ei kuitenkaan päättösuoritusta. Tarkempia tietoja saa aineen opettajalta. 

Lisätietoja teoriaopinnoista löytyy OPINTO-OPPAASTA.