Musiikki harrastukseksi

Oulun konser­va­to­riossa voit opiskella musiikkia kivassa porukassa, omien tavoit­teidesi mukaan.

Oulun konservatorion perusopetuksen ja soittimien esittelyä.

Oulun konser­va­to­riossa voit opiskella musiikkia kivassa porukassa, omien tavoit­teidesi mukaan. Voit opiskella rytmimusiikkia tai klassista musiikkia.

Kenelle tarkoitettu?

Sinulla ei tarvitse olla aiempia musiikkiopintoja, sillä voit aloittaa alkeista. Voit tietysti jatkaa meillä myös muualla aloitettuja opintoja. Musiikkiharrastus sopii aivan kaikille lapsille ja nuorille, jotka haluavat oppia soittamaan tai laulamaan. Voit opiskella klassista musiikkia tai rytmimusiikkia. Noudatamme taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää.

Tarjoamme

  • laadukkaan musiikillisen opintopolun yhdessä mukavien, koulutettujen opettajien kanssa
  • kymmeniä erilaisia soitinvaihtoehtoja
  • yhteismusiikkia, orkestereita, bändejä
  • musiikin hahmotusaineita
  • esiintymistilaisuuksia, projekteja
  • mahdollisuuden vuokrata soitin edullisesti (soittimesta riippuen) 
  • 0-6 -vuotiaille lapsille tarjoamme varhaisiän musiikkikasvatusta

Missä?

Opetustilat sijaitsevat Oulun musiikkikeskuksessa (Leevi Madetojan katu 1-3), Kotkantiellä (Kotkantie 1) sekä Oulunsalo-talolla (Mäntypellonpolku 10).

Paljonko maksaa?

30 minuutin pääaineen opetustunti maksaa 180 euroa lukukaudessa, 45 minuutin tunti 270 euroa (hinnat v. 2023). Hintaan sisältyy yhteismusiikki (orkesterit, kamarimusiikki, bändit), musiikin hahmotusaineet sekä muu opintotarjonta.

Miten haetaan?

Hakuaika alkaa maaliskuussa. Oppilasvalinta järjestetään toukokuussa. Varhaisiän musiikkikasvatuksen hakuaika on huhtikuussa. Hakulinkit löydät täältä.

Täältä voit tutustua konservatorion soitinvalikoimaan.

Opinnot jakautuvat peruso­pin­toihin ja syventäviin opintoihin.

Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tarjoamalla tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen toimintaan musiikin perusopinnot kehittävät oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua. Oppilas oppii taitoja, joita tarvitaan musiikin esittämisessä ja yhteismusisoinnissa.

Perusopinnoissa oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia. Hän kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. Perusopintojen jälkeen opintoja voi jatkaa joko syventävissä opinnoissa tai hakeutua musiikin ammattiopintoihin.

Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla Oulun konservatorion opetustarjonnan pohjalta. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa, ja koko opiskelusuunnitelma kirjataan Wilmaan.

Tiettyihin ryhmäaineisiin (esim. orkesterit ja musiikin hahmotusaineet) on mahdollistua osallistua myös konservatorion ulkopuolisena opiskelijana. Lisätietoa opintotoimistosta.