Hakeminen

Yhteishaku

Peruskoulupohjaiset hakevat yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Lisäksi hakijan tulee täyttää hakuajan puitteissa suuntautumisvaihtoehdon mukainen lisätietolomake alla olevan linkin kautta ja lähettää mahdolliset liitteet (ks. Ohje pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen).  

Jatkuva haku HUOM! HAKUAIKAA JATKETTU 26.3. ASTI!

Lukion, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat suoraan oppilaitokseen alla olevien linkkien kautta. Tämä pätee myös niihin, jotka suorittavat hakukeväänä em. tutkinnon. 

Haku tutkinnon osan/osien suorittajaksi

Tutkinnon osan/osien suorittajaksi haetaan alla olevilla jatkuvan haun lomakkeilla. Tutkinnon osien suorittaja voi suunnata opintonsa esimerkiksi musiikin tekemiseen ja tuottamiseen tai vaikka pääinstrumenttinsa osaamisen vahvistamiseen, toiveen opintojen sisällöstä voi ilmoittaa hakulomakkeen Lisätietoja-kohdassa. Jokaiselle tutkinnon osan/osien suorittajalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Hoks). Opinnot voivat olla päätoimisia tai sivutoimisia. Pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää haastatteluosuuden, pääaineen kokeen, prima vistan sekä musiikin hahmotusaineiden kokeen, ja se pisteytetään kuten koko tutkinnon suorittajaksi hakevien pääsykoe. Opinnot kestävät lähtökohtaisesti yhden lukuvuoden.

Jatkuvan haun kautta on mahdollista hakea koulutukseen ympäri vuoden. Jos olet kiinnostunut hakemaan jatkuvan haun kautta muulloin kuin yhteishakuaikana, ota yhteys konservatorion opinto-ohjaajaan.

______________________________________________

Hakuohjeet löytyvät pääsykoeoppaasta: Ohje pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen

Lomakkeet

YHTEISHAKU  - LISÄTIETOLOMAKKEET YHTEISHAUSSA HAKEVILLE 
Linkit sulkeutuvat 27.3.2024.

Lisätietolomake (klassinen musiikki) 
Lisätietolomake (kirkkomusiikki)
Lisätietolomake (rytmimusiikki) 
 

JATKUVA HAKU - HAKULOMAKKEET SUORAAN OPPILAITOKSEEN HAKEVILLE 
Linkit sulkeutuvat 26.3.2024.

Hakulomake (klassinen musiikki) 
Hakulomake (kirkkomusiikki) 
Hakulomake (rytmimusiikki) 

______________________________________________

Rytmimusiikkiosastolle pyrittäessä lisätietolomakkeeseen/hakulomakkeeseen liitetään pääsykoevaatimusten mukainen äänite mp3 -muodossa. Äänitteen voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen oulunkonservatorio.haku@eduouka.fi hakuajan puitteissa. Tieto haun II vaiheeseen hyväksytyistä hakijoita lähetetään 8.4.2024 jälkeen.

Klassinen musiikki ja kirkkomusiikki: Mikäli hakija haluaa käyttää konservatorion säestäjää, kopiot säestysnuoteista on lähetettävä pdf-muodossa os. oulunkonservatorio.haku@eduouka.fi. Pyrkijä voi käyttää myös omaa säestäjää, mutta tällöin hän vastaa itse säestäjän matka- ym. kuluista.

 

Päätös opiskelijaksi ottamisesta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeessa saatujen pisteiden perusteella.