Klassinen musiikki

Viulu-marimbaduo esiintyy Tulindbergin salissa

Oulun konservatorio tarjoaa lapsille ja nuorille hyvät puitteet musiikkiharrastukselle. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opinnot on monipuolinen ja innostava kokonaisuus, jossa oppilaat etenevät omien tavoitteidensa mukaan, taitavien opettajien johdolla.

Pääaineen voi valita laajasta valikoimasta. Tällä hetkellä klassisen musiikin osastolla opetusta annetaan seuraavissa soittimissa:

- laulu

- piano, kitara, harmonikka, urut, kantele, harppu, lyömäsoittimet

- huilu, nokkahuilu, klarinetti, saksofoni, oboe, fagotti

- viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso

- trumpetti, pasuuna, baritonitorvi, tuuba, käyrätorvi

Musiikin perusopinnoissa oppilas oppii valitun instrumentin perustaidot. Opintoihin kuuluu myös musiikin hahmotusaineiden opintoja. Perusopinnot tukevat oppilaan henkistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Tavoitteellinen musiikkiharrastus ohjaa oppilasta määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Opintoihin kuuluva yhteismusisointi kehittää ryhmässä toimimisen taitoja.

Syventävissä opinnoissa oppilas jatkaa taitojensa kehittämistä. Hän voi halutessaan keskittyä johonkin itselleen erityisen läheiseen teemaan, joka voi olla esimerkiksi jokin säveltäjä tai tyylikausi. Opiskelija voi halutessaan laajentaa osaamistaan musiikin hahmotusaineiden valinnaisilla kursseilla tai sävellysopinnoilla.

Tietoa rytmimusiikin opinnoista löydät täältä.