Hakeminen - Oulun konservatorio - Oulun kaupunki

Haku ammatil­liseen koulutukseen 22.2.-22.3.2022

HAKU PÄÄTTYNYT!

Yhteishaun tulokset julkaistaan 16.6.2022. Jatkuvassa haussa hakeneiden pääsykoetulos ilmoitetaan suoraan hakijoille viikolla 20. 

Yhteishaku

Peruskoulupohjaiset hakevat yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Lisäksi hakijan tulee täyttää hakuajan puitteissa lisätietolomake konservatorion nettisivuilla ja lähettää mahdolliset liitteet (ks. Ohje pääsy- ja soveltuvuuuskokeeseen). Rytmimusiikkiosastolle pyrittäessä äänite liitetään mp3 -muodossa lisätietolomakkeeseen/hakulomakkeeseen. Äänitteen voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen oulunkonservatorio.haku@eduouka.fi hakuajan puitteissa. 

______________________________________________

Haku suoraan oppilaitokseen - jatkuva haku

Pyrkijä, joka on suorittanut tai suorittamassa hakukeväänä ylioppilastutkinnon (ja/tai saa lukion päättötodistuksen), ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, ei hae yhteishaussa, vaan jatkuvassa haussa. Haku tapahtuu täyttämällä alla oleva suuntautumisvaihtoehdon mukainen hakulomake.

 

Haku tutkinnon osan/osien suorittajaksi

Tutkinnon osan/osien suorittajaksi haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella (ks. HAKULOMAKKEET alla). Tutkinnon osien suorittaja voi suunnata opintonsa esimerkiksi musiikin tekemiseen ja tuottamiseen tai vaikka pääinstrumenttinsa osaamisen vahvistamiseen, toiveen opintojen sisällöstä voi ilmoittaa hakulomakkeen Lisätietoja-kohdassa. Jokaiselle tutkinnon osan/osien suorittajalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Hoks). Opinnot voivat olla päätoimisia tai sivutoimisia. Pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää haastatteluosuuden, pääaineen kokeen, prima vistan sekä musiikin hahmotusaineiden kokeen, ja se pisteytetään kuten koko tutkinnon suorittajaksi hakevien pääsykoe. Opinnot kestävät lähtökohtaisesti yhden lukuvuoden.

Linkit hakulomakkeisiin ovat auki yhtä aikaa yhteishaun kanssa. Jatkuvan haun kautta on mahdollista hakea koulutukseen ympäri vuoden. Jos olet kiinnostunut hakemaan jatkuvan haun kautta muulloin kuin yhteishakuaikana, ota yhteys konservatorion opinto-ohjaajaan.

Oppaat ja lomakkeet 

Ohje pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen 

LISÄTIETOLOMAKKEET (linkit sulkeutuvat 31.3.2022)

Lisätietolomake (klassinen musiikki)
Lisätietolomake (kirkkomusiikki)
Lisätietolomake (rytmimusiikki)

 

JATKUVA HAKU - HAKULOMAKKEET SUORAAN OPPILAITOKSEEN HAKEVILLE 
(linkit sulkeutuvat 22.3.2022 klo 15.00)

Hakulomake (klassinen musiikki) 
Hakulomake (kirkkomusiikki) 
Hakulomake (rytmimusiikki) 

Pääsykoe­kap­paleet (rytmimusiikki)

• Work Song NUOTTI, ÄÄNI
• Well You Needn´t NUOTTIÄÄNITEKSTI
• Dig Dis NUOTTIÄÄNI  
• Fly Me to the Moon NUOTTI  

Opiskelija valitsee pääsykokeeseen yhden kappaleen esitettäväksi bändin säestyksellä. Lisäksi hän esittää pääsykokeessa yhden vapaavalintaisen kappaleen. 'Fly Me to the Moon' on laulajille pakollinen.

Tieto rytmimusiikin suuntautumisvaihtoehdon 1. hakuvaiheen tuloksista lähetetään hakijoille sähköpostitse 8.4.2022 jälkeen.

Opiskelijaksi ottaminen tehdään tehdään valintakokeessa saatujen pisteiden perusteella. 

HUOM! Mikäli pääsy- ja soveltuvuuskoe joudutaan yleisen tautitilanteen takia järjestämään etäkokeena, suoritetaan opiskelijavalinta hakijoiden lähettämien videotallenteiden ja etähaastattelun perusteella. Hakijoita ohjeistetaan asiasta tarpeen mukaan.