Musiikki ammatiksi - Oulun konservatorio - Oulun kaupunki

Muusikon tutkinto, 180 osp

Muusikon koulutusohjelma on tarkoitettu sinulle, joka haluat keskittyä täysipainoisesti musiikin opiskeluun. Saat työskennellä ja kehittyä musiikin ammattilaisten kanssa, ja saavuttaa näin hyvän pohjan jatko-opinnoille esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Opinnot on tarkoitettu vähintään peruskoulun oppimäärän suorittaneille nuorille, joilla on instrumentissaan ja musiikin hahmotusaineissa vähintään musiikin perusopintojen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot.  Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja sen ohjeellinen kesto kolme vuotta. Aiemmin II asteen tutkinnon jo suorittaneille (esim. ylioppilaille) ohjeellinen kesto on kaksi vuotta. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat klassinen musiikki, kirkkomusiikki ja rytmimusiikki.

Musiikkialan perustutkinto antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden, eli musiikkialan perustutkinnon suorittanut henkilö voi hakeutua jatkamaan opintojaan korkeakouluihin tai yliopistoihin. Opiskelu on päätoimista ja siihen voi hakea opintotukea. Koulutus on opiskelijalle maksutonta, minkä lisäksi hänelle kuuluu opetuspäivinä ilmainen ateria sekä muut opintososiaaliset edut, kuten terveydenhoito.

Kaksoistutkinnon tekeminen (ammatillinen tutkinto ja yo-tutkinto) on periaatteessa mahdollista, mutta kaksoistutkintoon liittyvät lukio-opinnot (kuten myös osa muista pakollisista YTO-opinnoista) tehdään ensisijaisesti aikuislukiossa etä/iltaopintoina. Päivälukiossa opintojen suorittamisen haasteena ovat opintojen päällekkäisyys. Täytyy myös muistaa, että kaksoistutkinnossa lukio-opintojen ja musiikkialan opintojen yhteensovittaminen on erittäin kuormittavaa ja vaatii yleensä pidemmän opiskeluajan.

Voit hakea opiskelemaan myös ammatillisen koulutuksen tutkinnon osaa/osia. Opinnot voivat olla joko päätoimisia tai sivutoimisia. Kaikille opiskelijoille laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon kirjataan mm. opintojen sisältö ja laajuus.

Opiskelemaan haetaan toisen asteen yhteishaussa keväällä 2022 osoitteessa www.opintopolku.fi  (peruskoulupohjaiset) tai hakemalla jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen (II asteen tutkinnon jo suorittaneet/hakukeväänä suorittavat abiturientit, ylioppilaat, ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet). Yhteishaun hakemuksen lisäksi hakijan tulee täyttää hakusivulla lisätietolomake 22.2.-22.3.2022. Katso lisätietoa TÄÄLTÄ.

LISÄTIETOJA: Opinto-ohjaaja Tapio Tekoniemi puh. 044 703 9168, tapio.tekoniemi@ouka.fi