Taiteen perusopetus

Hakuaika 1. - 31.3.2021

 

Sähköinen hakulomake täytetään 1. - 31.3.2021 välisenä aikana klassisen ja rytmimusiikin osastoille. 

Hakea voi maksimissaan kahteen instrumenttiin.

HUOM! Mikäli hakija haluaa aloittaa suoraan syventävissä opinnoissa, tulee hänen ilmoittaa asiasta perusteluineen ja edeltävine opintoineen (musiikin perustason päättötodistus tms.) sähköisen hakulomakkeen lisätietokohdassa. Päätöksen asiasta tekee pääsykoelautakunta.

Sivuainetta voivat hakea vain jo konservatoriossa opiskelevat oppilaat.

Pääsykoekutsu lähetetään viimeistään huhti-toukokuun vaihteessa hakulomakkeessa ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Pääsykokeet järjestetään viikolla 20 (17. - 21.5.).

Mikäli hakijan kotikunta on joku muu kuin Oulu, Kempele tai Ii, ratkaisee oppilaspaikan saamisen lopullisesti se, maksaako oppilaan kotikunta tai oppilas itse oppilaskohtaisen nettomenon (n. 900 €/lukuvuosi).

 

 

Hakulomakkeet 

Jos haet kahteen soittimeen täytä molempiin oma hakulomake.

Haku musiikin perusopintoihin - klassinen musiikki (linkki aukeaa 1.3.2021)
Haku musiikin perusopintoihin - rytmimusiikki (linkki aukeaa 1.3.2021)

 

Haku sivuaineeseen - klassinen musiikki (linkki aukeaa 1.3.2021)
Haku sivuaineeseen - rytmimusiikki (linkki aukeaa 1.3.2021)

Sivuainehaku vain jo Oulun Konservatoriossa oleville oppilaille.

Hakuoppaat

  • Haku- ja pääsykoeohjeita 2020
  • Sivuaine:
    1) lyhyt soittonäyte, jos soittanut aiemmin tai pääaineesta soittonäyte, jos ei ole soittanut sivuainetta aikaisemmin.
    2) varaudu esittämään pieni laulunäyte.

Lukukausimaksut 1.8.2018 lukien

• 30 min/vko = 170€ lukukausi
• 45 min/vko = 255€ lukukausi
• 60 min/vko = 340€ lukukausi
Oppilaalla on mahdollisuus saada vapautus lukukausimaksusta Sivistys-ja kulttuurilautakunnan  päättämien perusteiden mukaisesti.

Ryhmäopetusmaksu; Musiikkileikkikoulu, musiikkiteknologia
Lukukausimaksu: 125,00 €/lukukausi

Tiedoksi vieraskuntalaisille
(kotikunta muu kuin Oulu, Ii, Kempele)
Vieraskuntalaisilta peritään oppilaspaikkamaksu (950 €/lukuvuosi) lukukausimaksun lisäksi. Sen voi maksaa oppilas itse tai kotikunta. Opiskelua ei voi aloittaa ennen kuin maksuasia on selvitetty.

Lisätietoja Opintotoimistosta ja opinto-oppaasta.