Ajankohtaista

Ennakkotiedote kaupunginhallituksen päätöksistä 27.8.2018

Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkistamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

Kokous 19/2018

Esityslista

§

Otsikko

Liitteet

     
     

1

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017, vastineet arviointikertomuksen huomioihin

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

2

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2305, Limingantullin kaupunginosa (Tyrnäväntie 6 ja 8)

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

3

Rakennusten ja vuokraoikeuden ostaminen Limingantullista, Ferguson Property Oy

Päätös: Esityksen mukaan

5 kpl

4

Uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta

Päätös: Esityksen mukaan

-

5

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 11.10.2018 Limingassa

Päätös: Hyvinvointifoorumiin saavat osallistua kaupunginhallituksen jäsenet ja näiden estyessä henkilökohtaiset varajäsenet, valtuuston puheenjohtajisto sekä lautakuntien puheenjohtajat.

-

6

Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset

Päätös: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja käytti otto-oikeutta yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 14.8.2018 käsiteltyyn pykälään 376: Asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako 564-2267, Oulunsalon kaupunginosa

-

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat