Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Ennakkotiedote kaupunginhallituksen päätöksistä 7.5.2018

Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkistamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

Kokous 11/2018

Esityslista

§

Otsikko

Liitteet

     
     

1

Infot 7.5.2018

Päätös: Esityksen mukaan

-

2

Hallintosäännön muuttaminen, palveluverkkosuunnitelmaa koskevan toimivallan muuttaminen

Päätös: Esityksen mukaan. Esitystekstiin tehtiin seuraava korjaus: Palveluverkkosuunnitelma on osa kaupungin toiminnan ja talouden, palvelujen järjestämisen ja maankäytön yhteensovittamista à poistettiin sana ”maankäytön

-

3

Hankeselvityksen tekeminen, Niemenrannan ja Salonpään koulut

Päätös:  Esityksen mukaan. Matias Ojalehto esitti Rauno Hekkalan kannattamana, että Niemenrantaan tehdään laajennus ja Salonpäähän tilat 0-6 –vuosiluokille ja varhaiskasvatukselle. Toteutustapana kaupungille edullisin vaihtoehto.  Kj:n pohjaesitys voitti äänestyksen äänin 8-5. Muutoksen puolesta äänestivät Ojalehto, Huikari, Oikarinen, Hekkala ja Haaga, kj:n pohjaesityksen puolesta Pohjola, Salmi, Pitko, Isohätälä, Simula, Husso, Heikkinen ja Åman-Toivio.

4 kpl

4

Henkilöstöraportti 2017

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

5

Paikallinen virka- ja työehtosopimus Oulun Vesiliikelaitoksen 12 tunnin vuorotyökokeilusta

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

6

Uuden jäsenen valinta seudulliseen joukkoliikennejaostoon

Päätös: Esityksen mukaan

-

7

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestely ja määrärahamuutokset

Päätös: Esityksen mukaan

2 kpl

8

Asemakaava ja tonttijako sekä asemakaavan muutos 564-2197, Heikinharjun, Välikylän ja Korvenkylän kaupunginosat (Vesalanmäen asemakaava)

Päätös: Esityksen mukaan

2 kpl

9

Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564-2254, Ruskon kaupunginosa (Leväsuon sähköasema, Laakeritie 22)

Päätös: Esityksen mukaan

2 kpl

10

Suunnitteluvaraus I kaupunginosan (Pokkinen) korttelin 38 tontille 5 sekä Meritorinaluelle, (YIT Talo Oy, Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy)

Päätös: Esityksen mukaan

2 kpl

11

Valtuustoaloite ihmisoikeus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutuksesta valtuutetuille

Päätös: Poistettiin listalta

-

12

Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset

Päätös: Esityksen mukaan

-

13

Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Esityksen mukaan

-

 


Kokousasiakirjat Kokousasiakirjat