Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.9.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 14.9.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet varhaiskasvatuspalveluissa. Päätösesitys hyväksyttiin tiivistelmässä mainittujen kohtien 1 ja 3 osalta. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhomaksun osalta kaupunginhallitus edellyttää sivistys- ja kulttuurilautakuntaa tekemään taloudellisista vaikutuksesta kokonaisarvioinnin suhteessa säästöihin ennen lopullista päätöksentekoa. Varsinaisen päätöksen varhaiskasvatuksen kerhomaksun osalta tekee sivistys- ja kulttuurilautakunta.

2. Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet perusopetuksen palveluverkossa. Kaupunginjohtaja otti asian pois listalta.

3. Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet: Oulun kaupungin avustukset. Päätösesitys hyväksyttiin. Varsinaiset avustuspäätökset tehdään toimialoilla ja BusinessOulu -liikelaitoksessa.

4. Henkilöstösäästöt vuosille 2021 ja 2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimet (Kota7) –projektin toteuttaminen. Kaupunginjohtaja otti asian pois listalta.

6. Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimet -projektin toteuttaminen. Kaupunginjohtaja otti asian pois listalta.

7. Asemakaavan muutos 564-2226 ja tonttijaon muutokset, Äimäraution kaupunginosa (Äimätie Äimäkuja). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Valtuustoaloite, Oulun nuorten edustajistolle suora aloiteoikeus kaupunginvaltuustoon. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Uuden varajäsenen valinta konsernijaostoon. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

11. Maahanmuuttajaneuvoston varapuheenjohtajan ja kahden uuden varajäsenen nimeäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Kaupunginvaltuuston 7.9.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpanot. Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

14. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat