Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.5.2023

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 15.5.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1. - 30.4.2023. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Kaupunginhallitus ilman erillissitovuuksia - talousarviomuutos vuonna 2023. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Oulun kaupungin lausunto tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten määrittelystä ja määrästä vuosille 2023-2025. Kaupunginjohtaja lisäsi lausuntoon seuraavan kohdan liitteen sivulle 10. (lihavoitu lisäyksenä). "Keskustan sote-keskusta suunniteltaessa olisi hyvä huomioida Tampereen mallin mukainen allianssimalli eri toimijoiden kanssa ja siitä tulevat synergiaedut. Uusi sote-keskus voi toimia erilaisten palvelutoimintamallien pilotoinnissa." Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön, käyttöomaisuuden ja kaluston selvityksen täydentäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2023. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Asemakaava ja asemakaavan muutos 564-2454, Välikylän kaupunginosa, (Yritysrinne jaYrityskaarre). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Esitys joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta Oulun kaupungin sekä Iin ja Muhoksen kuntien alueella 2024-2028. Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Joukkoliikenteen palvelutaso Oulun kaupungin sekä Iin ja Muhoksen kuntien alueella 2024-2028 toteutetaan vaihtoehto 2:n mukaan. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

9. Oulun kaupungin rahoitus OIA-verkoston valmistelemille JTF-ohjelmien hankkeille. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. PoC -rahoitus vuonna 2023-2025 Oulun kaupungin kehittämisrahastosta. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Pohteelle vuokrattavien palo- ja pelastusrakennusten vuokrataso. Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Lisälista

12. Uuden jäsenen valinta tarkastuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

13. Uuden varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

14. Uuden varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat