Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.4.

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 29.4.2019. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista:

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

Kohdat 8, 9, 10, 11 ja 16 otettiin aluksi käsittelyyn.

1. Kauppahallin peruskorjaus. Uusi päätösesitys. "Kaupunginhallitus vahvistaa kauppahallin peruskorjauksen ja toriaittojen muutoksen uudeksi tavoitekustannusarvioksi 5.250.000 euroa ja esittää kaupunginvaltuustolle, että vuodelle 2020 tarvittava määräraha 2.725.000 euroa varataan vuoden 2020 talousarvioon ja valtuuttaa Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen käynnistämään hanke.” Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2018. Merkittiin tiedoksi, edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

3. Oulu - konsernin talouden neljännesvuosiseuranta I/2019. Merkittiin tiedoksi, edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

4. Valtuustoaloite, prosenttiperiaatteen laajentaminen myös yksityisiin rakennusprojekteihin. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Valtuustoaloite, Oulu pilotoimaan uusia toimintamalleja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2353, Laanilan kaupunginosa (Nokkalan koulu). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2371, Välivainion kaupunginosa (Siirtolantie 10). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Pateniemen koulun vanhempaintoimikunta HAAVE:n oikaisuvaatimus lähidemokratiatoiminnan avustuspäätökseen. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyy Pateniemen koulun vanhempaintoimikunnan HAAVE:n oikaisuvaatimuksen ja kumoaa lähidemokratiatoimikunnan päätöksen 27.2.2019 § 1 ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi. Alueellisen toimintarahaohjeen käytännöt on päivitettävä.

9. Kaukovainion kotikouluyhdistys ry:n oikaisuvaatimus lähidemokratiatoimikunnan avustuspäätökseen. Päätös: Kaupunginhallitus ei ota oikaisuvaatimusta käsittelyyn, vaan kumoaa lähidemokratiatoimikunnan päätöksen 27.2.2019 § 1 ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi. Alueellisen toimintarahaohjeen käytännöt on päivitettävä.

10. Oulunsalon Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry:n oikaisuvaatimus lähidemokratiatoimikunnan avustuspäätökseen (opintomatka Luulajaan). Päätös: Kaupunginhallitus ei ota oikaisuvaatimusta käsittelyyn, vaan kumoaa lähidemokratiatoimikunnan päätöksen 27.2.2019 § 1 ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja päättetäväksi. Alueellisen toimintarahaohjeen käytännöt on päivitettävä.

11. Saloilan vanhempaintoimikunnan oikaisuvaatimus lähidemokratiatoimikunnan avustuspäätökseen. Päätös: Kaupunginhallitus ei ota oikaisuvaatimusta käsittelyyn, vaan kumoaa lähidemokratiatoimikunnan päätöksen 27.2.2019 § 1 ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi. Alueellisen toimintarahaohjeen käytännöt on päivitettävä.

12. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoukset syksyllä 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle valtuuston osalta hyväksyttäväksi.

13. Perämerenkaariforumin vuosikokous 9.-10.5.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin Kalervo Ukkola, Eeva-Maria Parkkinen ja Jarmo J. Husso.

14. Sosiaali- ja terveysalan Terve-SOS tapahtuma Oulussa 23.- 24.5.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoidenpäätökset. Ei otettu.

16. Oulunsalon kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry:n oikaisuvaatimus lähidemokratiatoimikunnan avustuspäätökseen (motoristit koulukiusaamista vastaan -tapahtuma). Päätös: Kaupunginhallitus ei ota oikaisuvaatimusta käsittelyyn, vaan kumoaa lähidemokratiatoimikunnan päätöksen 27.2.2019 § 1 ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi. Alueellisen toimintarahaohjeen käytännöt on päivitettävä.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat