Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 3.10.2022

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 3.10.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Oulun kaupungin lausunto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmasta 2023-2025. Kaupunginjohtaja lisäsi päätösesitykseen seuraavan täydennyksen liitteeseen:” Matkakeskuksen toimintaa kehitettäessä hyvinvointialueella on syytä ottaa huomioon käyttäjäkokemukset  Oulun alueella.” Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Johtamisjärjestelmän muutokset ja hallintosäännön muuttaminen 1.1.2023. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen. Päätösesitys hyväksyttiin. 

4. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2476, Ruskon kaupunginosa (Ruskonniityntie 10). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2238, IV kaupunginosa (Puistokatu 3, 5 ja 5a, Hollihaan puisto, Hollikatu). Päätösesitys hyväksyttiin. 

6. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564-2330, Välivainion kaupunginosa (Paulaharjuntie41), kaupunginvaltuuston päätöksestä tehty valitus. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Uuden jäsenen valinta Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen neuvottelukuntaan, Taivalkosken kunnan edustaja. Päätösesitys hyväksyttiin. 

8. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2023. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Valtuustoaloite, Hävikkiruuan hyödyntäminen ja vähentäminen Oulun kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa. Päätösesitys hyväksyttiin. 

10. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

11. Oulun kaupungin kehittämisrahaston valtio-kaupunki ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen osoitettu rahoitus vuosina 2021 - 2022 Kansallinen ekosysteemisopimuksia toteuttava vetovastuuhankkeiden EAKR-haku 12.5.-14.6.2022 hankkeiden kuntarahoitus. Päätösesitys hyväksyttiin.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat