Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen puheenjohtajatoimikunnalle virallinen status - Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 23.9.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 23.9.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

1. Info: Kulttuuristrategia. Merkittiin tiedoksi.

2. Liike- ja toimistotonttien varaaminen Kaakkurissa, NREP Oy. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 19.8.2019 § 251. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajatoimikunnan perustaminen ja jäsenten nimeäminen. Päätösesitys hyväksyttiin. Toimikunnan tehtäviin lisättiin kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisen valmistelu. Samalla päätettiin lakkauttaa johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmä. Ryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Kyösti Oikarinen, Juha Huikari varalle Matias Ojalehto, Sami Pikkuaho varalle Jarmo J. Husso, Mikko Raudaskoski varalle Hilkka Haaga, Tuija Pohjola varalle Pirjo Sirviö, Jaana Iso-Hätälä (vpj) varalle Latekoe Lawson Hellu, Jenna Simula varalle Juha Vuorio.

5. Kiinteistöyhtiöiden osakkeiden siirto Haukiputaan Kehitys Oy:lle. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Uuden varajäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että Matias Ojalehdolle ja Jukka Kolmoselle myönnetään erot maakuntavaltuuston luottamustehtävistä. Edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Valtuustoaloite, Oulun moskeijan toiminnasta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Valtuustoaloite, Vuoropuhelun ja osallistumisen edistäminen aloitteiden valmistelussa. Asia otettiin pois listalta.

9. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat