Ajankohtaista

< Takaisin

Kulttuuristrategia eteni valtuuston käsittelyyn - Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 13.1.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 13.1.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Linkki esityslistaan:

http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=21507

Kokouksen asialista:

1. Infot 13.1.2020. Oulun vedentuotannon riskit ja riittävyys ja Oulujokivarren osayleiskaava – Madekoski I. Merkittiin tiedoksi.

2. Oulun kaupungin kulttuuristrategia 2030. Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: Liitteessä sivulla kaksi kappaleeseen ”Väestörakenteen muutokset” lause "Kulttuuristen taustojen ja väestörakenteen moninaistuminen edellyttävät uutta käsitystä oululaisuudesta" muuttuu muotoon: "Kulttuurisissa taustoissa tapahtuu moninaistumista."

sekä lause: "Jotta oululaisuus olisi avoin kaikille, kaupungin on oltava avara ja mahdollistava." muuttuu muotoon "Kaupungin tulisi olla avara ja mahdollistava. " Kulttuuristrategia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

4. Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella Oulun Innovaatioallianssin toteuttamiin hankkeisiin, syksyn 2019 erityisteemoihin suunnattu hankehaku. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Osallistuminen Iijoen vaelluskalahankkeen 2020-2022 rahoitukseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Paikallinen sopimus Oulun konservatorion yliopettajien palkkauksesta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Uuden varajäsenen valinta sivistys- ja kulttuurilautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Uuden jäsenen valinta rakennuslautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Henkilöstökassan lakkaaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Valtuustoaloite, valtuustoaloitteiden kevennetty käsittely. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Oulun kaupungin ulkoinen arviointi - kaupunginhallituksen seminaari 20.1.2020. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnallinen keskustelutilaisuus 12.2.2020. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tarkempi osallistujalista on saatavilla pöytäkirjan yhteydessä.

13. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat