Ajankohtaista

< Takaisin

Kysely Sanginjoen ulkometsän luonnonsuojelusta ja opetuskäytöstä

Sanginjoen ulkometsän itäosan kehittämiseksi tarvitaan näkemyksiä, tarpeita ja kehittämisajatuksia alueen tulevaisuudesta.

Kyselyn kohdealueena on Sanginjoen luonnonsuojelualue, jonka koko on noin 1127 ha. Kyselyn avulla kartoitetaan kuntalaisten, käyttäjien, järjestöjen ja kaikkien muiden tahojen lähtötietoja Sanginjoen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaan liittyvää toista työpajaa varten. Millaisena ja millaisessa käytössä sinä näkisit alueen ympäristön ja luonnon tulevaisuudessa?

Kysely on avoinna 29.4.-20.5.2020. Siihen vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Vastaa kyselyyn

Kyselyn tuloksia hyödynnetään työpajassa, joka näillä näkymin pidetään kesäkuussa 2020 pääteemana luonnonsuojelu. Kyselyn tuloksista tehdään koosteita ja analyysi, jotka mahdollistavat tehokkaan työpajan toteuttamisen. Työpajassa koostamme ajatuksia luonnon ennallistamisesta ja suojelusta, metsästyksestä ja kalastuksesta sekä luonnon opetuskäytöstä.

Lisätietoja: Maanhankintapäällikkö Juha Peuraniemi, email. juha.peuraniemi@ouka.fi 

Tule mukaan tekemään yhdessä Oulusta luontokaupunkia!

Sanginjoen luonnonsuojelualueen kartta

Jakolinkki

Kokousasiakirjat