Ajankohtaista

< Takaisin

Nuorten politiikkakoulun opetusmateriaali on valmis

Oulun kaupunki on ollut mukana Sitran demokratiakokeilut 2020 -hankkeessa Nuorten politiikkakoulu -hankkeella. Sen tarkoituksena on saada nuoret innostumaan vaikuttamisesta sekä saamaan niitä olennaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan vaikuttamiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen.

Nuorten politiikkakoulu on valmistellut opetusmateriaalia kaikille nuorten kanssa toimiville. Oppimateriaali sisältää hankkeen aikana käytettyjä materiaaleja sekä erilaisia toimintamalleja, joiden avulla nuorten osallisuusvalmiuksia sekä tietoja ja taitoja voidaan vahvistaa. Materiaali on tehty sellaiseksi, että sitä on mahdollisimman helppo hyödyntää monipuolisesti eri luokka-asteilla.

Opetusmateriaalissa on myös tietoa siitä, mitä osallisuus ja demokratiakasvatus on niin tieteellisestä kuin pedagogisestakin näkökulmasta. Lisäksi oppaassa on ohjeita nuorten ja kaupunginvaltuutettujen yhteisvierailuihin kouluilla.

Opetusmateriaaliin liittyvää koulutusta tarjotaan eri ammattiryhmille. Tavoitteena on, että nuorten politiikkakoulun valmistama opetusmateriaali toimintamenetelmineen otettaisiin yleisesti käyttöön ympäri Suomea.

Nuorten politiikkakoulu hankkeena päättyy 31.3.2021, mutta hankkeen toimintamallit jäävät osaksi Oulun kaupungin toimintaa. Oulun kaupungissa ne sisäänkirjoitetaan Oulun osallisuuden malliin sekä lisätään Nuorten politiikkakoulun yhteys kaupungin vuorovaikutussuunnitelmaan. Oulun kaupunki näkee tärkeänä, että oululaiset nuoret saavat riittävät tiedot ja taidot toimia yhteiskunnassamme.

Jatkossa myös Oulun nuorisovaltuusto ONE ottaa oman vastuunsa nuorten politiikkakoulusta ja on mukana järjestämässä esimerkiksi päättäjävierailuja kouluille.

Nuorten politiikkakoulun viestintäkanavat Instagram ja verkkosivu ovat aktiivisia hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Linkit materiaaleihin:
Opetusmateriaali
Näin voi vaikuttaa -opas
Nuorten politiikkakoulun verkkosivu
Instagram: @nuortenpolitiikkakoulu

Jakolinkki

Kokousasiakirjat