Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 6.4.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 6.4.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Oulun kaupungin toimenpiteet yrityksille ja yhdistyksille koronaviruspandemian seurauksena aiheutuviin tilanteisiin. Merkittiin tiedoksi.

2. Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman raportointi vuodelta 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Ervastinkylän kyläyhdistys ry:n oikaisuvaatimus lähidemokratiatoimikunnan avustuspäätökseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Höyhtyän Sammontakojat ry:n oikaisuvaatimus lähidemokratiatoimikunnan avustuspäätökseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Lausunto- ja selvityspyyntö kanteluun Pohjois-Ritaharjun koulun 1. vuosiluokan oppilaiden lähikoulupäätöksistä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. KVTES:n mukaisen lomarahan maksuajankohdan aikaistaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Valtuustoaloite, Puurakentamisen ohjelma Ouluun. Asia otettiin pois listalta.

9. Lisämääräraha Raksilan lukio erillisinvestointihankkeelle. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Pelastustoimen alueiden muuttaminen vastaamaan maakuntajakoa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Sähköinen kokousmenettely kaupunginvaltuustossa. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

12. Kaupunginvaltuuston kokousaikataulun muutos. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13. Kaupunginhallituksen kokouspäivän muutos. Päätösehdotus hyväksyttiin.

14. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

15. Kaupunginhallituksen jatkodelegoinnin muuttaminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat