Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus 11.3.2019, ennakkotiedote päätöksistä

Esityslista:

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Infot: Lapsivaikutusten arvioinnin toimintamalli, MDI:n väestöennuste 2040 ja analyysi sekä FCG:n toteuttaman, Kuntapalvelut Oulussa v. 2018 –selvityksen tulokset. Merkittiin tiedoksi.

3. Ero Mikko Salmelle luottamustehtävistä ja uusien luottamushenkilöiden valinta. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Uuden lautamiehen valinta. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustoon.

5. Uuden jäsenen valinta tarkastuslautakuntaan ja varapuheenjohtajan nimeäminen. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Uuden jäsenen valinta valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Henkilöstötoimikunnan kokoonpano toimikaudella 2018 - 2021, muutokset kokoonpanoon. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Vaalilautakunnat ja -toimikunnat eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin päivitetyn liitteen mukaisesti, liite päivittyy. Eero Lehtonen pois uusi nimi tulee tilalle ja Seppo Pernun tilalle Jukka Yrjönheikki.

9. Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 4.2.2019 § 25. Huikari ja Ojalehto poistuivat tämän asiakohdan ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Oikaisuvaatimus Konsernipalvelut -yksikön johtajan päätöksestä 11.1.2019 § 1. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Toimintasuunnitelma valokuituinfrastruktuurin kehittämiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Yhdyskuntalautakunnan muutosesitys erillisinvestointeihin 2019, Välimaan kiertotalousalue. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

13. Yhdyskuntalautakunnan käyttötalouden muutosesitys TA 2019, Maankäyttösopimustulojen lisäys. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

14. Työllisyyttä edistävien projektien kuntarahoituksen myöntämisperusteet vuodelle 2019. Pohjola poistui tämän asiakohdan ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15. Avustuksen hakeminen Kaupunkivesien kunnostushankkeeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. Oulun seudun markkinointi 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17. Asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako 564-2372, Kiimingin kaupunginosa (Urheilutie, Kiimingin koulukampus). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

18. Toteuttamissopimuksen tekeminen Välivainiolla, Siirtolantie 10. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. Yksityisen liikuntapaikkarakentamisen säännöt ja kriteerit Oulussa. Otettiin pois listalta, asiaan palataan myöhemmin.

20. Hyvinvointilautakunnan, kaupunginhallituksen ja sairaanhoitopiirin hallituksen yhteisseminaari integraatioselvityksestä 4.4.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

21. Kuutoskaupunkien luottamushenkilöjohdon tapaaminen Oulussa 6.-7.6.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto ja lautakuntien puheenjohtajat.

22. Kaupunginvaltuuston 25.2.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano. Päätösehdotus hyväksyttiin.

23. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

24. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

 

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat