Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus 13.3.2023, ennakkotiedote päätöksistä

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 13.3.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista 

 

1. Maankäyttösopimuksen mukaisen rakentamisvelvollisuusajan jatkaminen, Lummintie,Oulunsalo. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Hakemus rakentamisen määräajan jatkamiseksi, Rautatienkatu 27. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Oulun kaupungin tietoturvapolitiikan päivittäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Täyttölupamenettelyn uudistaminen. Tekninen muutos esittelytekstiin, päätösesitys hyväksyttiin.

5. Hallintopäätösten tekemisestä luopuminen työsuhteisten valinnassa. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Muutoksia vaalitoimielimiin, eduskuntavaaleissa 2023. Kaupunginhallitus myönsi eron esteilmoituksen tehneille henkilöille vaalitoimielimistä ja nimesi heidän tilalleen uusia henkilöitä sekä nimesi täyttämättä oleville paikoille henkilöt. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Valtuustoaloite, Energiakriisin ja sähkön korkean hinnan vaikutusten lievittäminen oululaisille kotitalouksille ja yrityksille. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Valtuustoaloite, Selvitetään eri mahdollisuudet vaikuttaa Oulun Energia Oy:n sähkön myynnin hintaan. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.2.2023 päätösten täytäntöönpano. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

11. Oulun kulttuurisäätiön omistajaohjauskeskustelu 2023. Merkittiin tiedoksi.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat