Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle vastineen kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ulkoistusasiassa: Virheellistä menettelyä ei ole tapahtunut

Oulun kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.11. päättänyt antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle vastineen kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen. Asia koski ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpidettä Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen osalta, jossa päätettiin ulkoistaa kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan valituksessa esitettyä virheellistä menettelyä ei ole tapahtunut, joten valitus esitetään hylättäväksi eikä vaadittua täytäntöönpanokieltoa tule määrätä.

Oulun kaupunginvaltuusto on 5.10.2020 § 78 päättänyt äänestysten jälkeen puheenjohtajan äänen ratkaistessa, että Oulun kaupunki kilpailuttaa ateria- ja puhtauspalvelut kokonaan ulkoisilta markkinoilta. Oulun Tilapalvelut –liikelaitoksen ateria– ja puhtauspalvelutuotannon henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan liikkeen luovutuksella kilpailutuksen voittaneelle palveluntuottajalle. Lisäksi kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen päättämään liikkeen luovutuksesta palvelukilpailutuksen jälkeen. Kaupunginhallitus tekee palvelusopimuksesta ja liikkeen luovutuksesta erillisen päätöksen. Mikäli tarjous ei täytä palveluille ja liikkeen luovutukselle asetettuja tavoitteita, voidaan kilpailutus keskeyttää.

Mainitusta kaupunginvaltuuston päätöksestä on Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry 197 tehnyt määräajassa valituksen PohjoisSuomen hallinto-oikeuteen. Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry 197:n kotipaikka on Oulu, joten se on kunnan jäsen. Valituksessa pyydetään kumoamaan mainittu kaupunginvaltuuston päätös sekä asettamaan sille täytäntöönpanokielto.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Oulun kaupungin vastinetta valituksessa vaadittuun täytäntöönpanokieltoon 4.11.2020 mennessä. Oulun kaupungin hallintosäännön 6.1. §:n mukaan kaupunginhallitus päättää selityksen antamisesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta. Vaikka Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää tässä vaiheessa vastinetta vain täytäntöönpanokiellon asettamiseen, on pidetty tarkoituksenmukaisena, että kaupunginhallitus antaa samalla kertaa vastineen myös itse valitukseen. Vaaditun täytäntöönpanokiellon asettaminen on kohtuutonta muun muassa siitä syystä, että kaupunginvaltuuston päätöstä eivät rasita valituksessa esitetyt laillisuusvirheet.

Lisätiedot:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä

Jakolinkki

Kokousasiakirjat