Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunki valmistautuu maakunnan perustamiseen ja tuleviin uudistuksiin – Muutosohjelma Oulu ja Oulu 2026

Oulun kaupunkikonserni valmistautuu maakunnan perustamiseen ja tuleviin uudistuksiin. Kaupunginjohtaja Päivi Laajala ja kaupungin johtoryhmä aloittavat muutosohjelman valmistelun. Ohjelman tavoitteena on varautua tulevan maakunnan perustamiseen ja sen vaikutuksiin kaupunkikonsernissa. Ohjelman nimi on Muutosohjelma Oulu. Kaupunkistrategiassa Oulu 2026 arvioidaan toimintaympäristön muutoksia ja valmistaudutaan kaupungin muuttuviin ja uudistuviin tehtäviin. Strategian työstäminen aloitetaan kaupunginvaltuuston johdolla syksyllä 2017.

Muutosohjelma Oulun tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja taloutta sekä luoda pohja tarvittaville henkilöstöpoliittisille linjauksille, yhteistoimintamenettelylle ja organisaatiomuutoksille. Muutosohjelma käsitellään kaupunginhallituksessa ja sen pohjalta kaupunginhallitus ja –valtuusto tekevät erikseen tarvittavia päätöksiä vuoden 2018 loppuun mennessä. Arviointi ja selvitys tehdään vuorovaikutuksessa henkilöstötoimikunnan kanssa.

Selvitys käynnistyy tehtäväkokonaisuuksittain käytävillä vastuuhenkilö- ja johtoryhmähaastatteluilla. Haastattelut toteutetaan kuluvan kevään aikana. Tarkoitus on selvittää maakunnan perustamisen vaikutuksia kaupungin ja koko kaupunkikonsernin talouteen, tehtäviin, palveluihin ja henkilöstöön, palvelualueisiin sekä toimintamenetelmiin että – tapoihin.  Lisäksi tarkoitus on arvioida uudistusten ja muutosten riskit ja mahdollisuudet.

Kaupungin johtoryhmä vastaa Muutosohjelma Oulun ja Oulu 2026 valmistelusta.  Muutosohjelman vastuuhenkilöt ovat konsernihallinnon tutkimuspäällikkö Timo Mäkitalo ja kehittämispäällikkö Claes Krüger. Oulu 2026 valmistelun vastuuhenkilö on strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist.

Hallituksen esitykset sote- ja maakuntauudistuksesta

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uusien maakuntien perustamista 1.7.2017 alkaen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun sekä eräiden muiden alueellisten tehtävien siirtämistä kunnilta maakunnille 1.1.2019 alkaen. Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta.

Tulevaisuuden kunta

Maan hallitus on käynnistänyt Tulevaisuuden kunta –hankkeen, jossa määritellään parlamentaarisen valmistelun pohjalta visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030. Hankkeessa määritellään myös kuntien rooli, tehtävät ja asema suhteessa perustettaviin maakuntiin. Painopisteenä on kunnan rooli hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä sekä kuntademokratian näkökulma. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan ja valmistellaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeet. Väliraportti kunnan roolista hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä on valmistunut vuoden 2017 alussa. Raporttia hyödynnetään Muutosohjelma Oulun valmistelussa.

 

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Päivi Laajala, puh. 040 180 1168
kehittämispäällikkö Claes Krüger, puh. 044 703 1247
tutkimuspäällikkö Timo Mäkitalo, puh. 044 703 1240

 

Sote- ja maakuntauudistus: www.alueuudistus.fi

Tulevaisuuden kunta: www.vm.fi/tulevaisuuden-kunta

 


Kokousasiakirjat Kokousasiakirjat