Ajankohtaista

< Takaisin

Oulussa kehitetään sähköistä ohjaus- ja neuvontapalvelua ikääntyneille ja heidän läheisilleen

Oulussa kehitetään osana POPsote -hanketta ikäihmisten sähköistä ohjaus- ja neuvontapalvelua tarjoavaa Digi-Ainoa olemassa olevan Aino-neuvontapalvelun rinnalle. Palvelun kohderyhmänä on ikäihmiset ja heidän läheiset. Ikääntyneillä tarkoitetaan yli 65-vuotiaita henkilöitä.

Ikäihmisillä ja heidän omaisillaan on tarve saada tietoa ja tukea elämäntilanteeseen ajasta ja paikasta riippumatta. Kehitystyön tavoitteena on että, Digi-Ainon avulla voi saada tietoa tarjolla olevasta avusta, tuesta tai palvelusta, jota järjestöt, yksityiset palveluntuottajat ja kaupunki tarjoavat ajasta ja paikasta riippumatta. Keskeistä on, että Digi-Aino kokoaa yhteen sähköisen palvelutarjonnan ja tarjoaa mahdollisuuden asioida monipuolisilla kanavilla. Loppuvuoden 2021 aikana keskitytään alustan ja verkoston määrittelytyöhön, johon halutaan osallistaa ikäihmiset, heidän läheiset ja ammattilaiset.

Ikäihmisten ja heidän läheisten toiveitansa ja tarpeita kuullaan. Kyselyyn pääset vastaamaan Oulun kaupungin nettisivuilta  Osallistu ja vaikuta sivulta tai Ikäihmisten neuvonta sivulta Kyselyssä ei kysytä henkilötietoja. Vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. Kyselyyn voit vastata ajalla 15.10- 31.10.2021. Tämän lisäksi Aino neuvonnan ja Ikäihmisten olohuoneen asiakkailta kerätään toiveita palvelun kehittämiseksi Oulu10 toimipaikassa.

Kysely ikäihmisille ja heidän läheisilleen, omaisilleen Digi-Aino kehittämistyön tueksi (zef.fi)

Jakolinkki

Kokousasiakirjat