Ajankohtaista

< Takaisin

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Oulun kaupungin luottamushenkilövaalit – kaupunki haluaa punnita asian korkeimmassa oikeusasteessa

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Oulun kaupunginvaltuustossa viime kunnallisvaalien jälkeen tehdyt toimielinten luottamushenkilövalinnat. Päätös koskee luottamushenkilövalintoja muun muassa kaupunginhallitukseen, yhdyskuntalautakuntaan, rakennuslautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, sivistys- ja kulttuurilautakuntaan sekä tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 2017–2021.

Hallinto-oikeuden näkemys on, että valtuuston kokouksessa 5.6.2017 annetut äänestysohjeet ovat olleet puutteelliset sekä kuntalain ja Oulun kaupungin hallintosäännön vastaiset. Vaaleista valitti Tiina Wiik, joka toimii Aito suomalainen yhteislista –ryhmän varavaltuutettuna.

Oulun kaupunki ei tyydy hallinto-oikeuden päätökseen vaan kaupunginjohtaja Päivi Laajala esittää kaupunginhallitukselle, että asia saatetaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Kaupungin näkemys on, että äänestysohjeissa ei ole ollut sellaisia virheitä, joilla olisi ollut vaikutusta vaalien lopputuloksiin. Äänestystulokset noudattivat valtuustoryhmien (pois lukien Asyl) välisissä neuvotteluissa saavutettua lopputulosta. Asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen viemisestä päätetään kaupunginhallituksen kokouksessa ensi maanantaina.

Lisätietoja:

kaupunginlakimies Jukka Lampén, p. 044 703 1149

Jakolinkki

Kokousasiakirjat