Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 8.4.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 8.4.2019. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

Esityslista:

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Info: Oulu-laiva. Merkittiin tiedoksi.

2. Oulun kaupungin tytäryhteisöraportti 2019. Merkittiin tiedoksi, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Uuden kaupunginhallituksen varaedustajan valinta rakennuslautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin Tanja Tianen.

4. Valtuustoaloite, ulkopuolinen rahoitus Merikosken padon avaamisen selvittämiseen. Asiakohta vedettiin pois listalta.

5. Valtuustoaloite, Stockmannin toimitilasta uusi Luuppi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Kaupunginvaltuuston 1.4.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564-2289, Rajakylän kaupunginosa (Ruiskukkatie 16, Pateniemen suuralueen päiväkoti). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Asemakaavan muutos ja tonttijako 564-2296 Oulunsalon kaupunginosa (Lummintie 16). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

10. Muutoksia eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaalitoimielinten kokoonpanoihin. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/hallinto