Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.4.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 15.4.2019. Virallinen kokouspöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

Esityslista:

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Infot: Sisäilmaongelmien ratkaisemisen toimintamalleista ja Oulun innovaatioallianssin (OIA) toteutuminen vuonna 2018. Merkittiin tiedoksi.

2. Lintulammen koulun hankeselvitys ja lisäselvitys. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Paikallinen virka- ja työehtosopimus Oulun Vesiliikelaitoksen 12 tunnin vuorotyökokeilusta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Uuden jäsenen valinta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan sekä varapuheenjohtajan nimeäminen. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Kati Kurvi. Hän toimii toimikunnan varapuheenjohtajana.

5. Oikaisuvaatimus Konsernipalvelut –yksikön johtajan päätöksestä 15.2.2019 § 25. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelman raportointi v. 2018. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän nimen muuttaminen Koulutuskuntayhtymä OSAOksi. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella Oulun Innovaatioallianssin toteuttamiin hankkeisiin, kevään 2019 hankehaku. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella Oulun Innovaatioallianssin toteuttamiin hankkeisiin, muutokset jo päätettyihin hankkeisiin. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Oulun kaupungin yksityistieavustuskäytäntöjen päivitys. Päätösesitykseen esittelijä lisäsi kohdan:” Yksityisteiden valaistus luovutetaan KORVAUKSETTA tiekuntien omaisuudeksi 30.9.2019 alkaen.” Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Kaupunginhallituksen, Business Oulu –liikelaitoksen johtokunnan ja yhdyskuntalautakunnan yhteinen seminaari koskien Oulun maankäytön toteuttamisohjelmaa (MATO) 2020-2024. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/hallinto