Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 3.6.

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 3.6.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

 

1. Rakennuslautakunnan käyttötalouden muutosesitys TA2019,

rakennusvalvontamaksutuottojen lisäys. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

2. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

3. Uuden jäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

4. Uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

5. Ero Sami Pikkuaholle luottamustehtävistä ja uusien luottamushenkilöiden valinta. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

6. Ero Hilkka Haagalle Business Oulu –liikelaitoksen kaupunginhallituksen edustajan luottamustoimesta. Uuden valinta jätettiin pöydälle.

 

7. Uusien jäsenten valinta Business Oulu –liikelaitoksen johtokuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Anne Huotarin tilalle valittiin Hilkka Haaga. Mikko Kälkäjän seuraajan valinta jätettiin pöydälle.

 

8. Oulun kaupungin eettiset ohjeet, vastaus valtuustoaloitteisiin. Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

9. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

 

10. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

 

11. Salainen asia.

 

 

 

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/hallinto