Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuusto ohjaa konkreettisesti kaupungin kehittämistä taloudellista valtaa käyttäessään.Kaupunginvaltuusto valitaan kuntavaaleilla joka neljäs vuosi.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ovat kaupunkilaisten nähtävillä kaikissa kirjastoissa ja internetissä. Pöytäkirjat kaupunginvaltuuston päätöksistä julkaistaan internetissä.

Uusimmat asiakirjat

 

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kokoukset pidetään Oulun kaupungintalolla, Kirkkokatu 2a. Yleisölle on varattu istumapaikat salin takaosasta. Kokoukset videoidaan suorina lähetyksinä osoitteessa www.ouka.fi/live.


Kevätkauden 2018 kokoukset

  • 29.1. klo 17.00
  • 26.2. klo 17.00
  • 16.4. klo 17.00
  • 14.5. klo 17.00
  • 18.6. klo 17.00

 

Syyskauden 2018 kokoukset

  • 10.9. klo 17.00
  • 8.10. klo 17.00
  • 12.11. klo 17.00
  • 10.12. klo 17.00
  • 17.12. klo 17.00

Varsinaisten kokousten lisäksi:

2.5.     klo 13 - 17 valtuustoseminaari
8.10.   klo 11 - 12 kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen
15.10. klo 8 - 13 valtuustoseminaari

 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/valtuusto