Kaupunginvaltuusto - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuusto ohjaa konkreettisesti kaupungin kehittämistä taloudellista valtaa käyttäessään.Kaupunginvaltuusto valitaan kuntavaaleilla joka neljäs vuosi.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ovat kaupunkilaisten nähtävillä kaikissa kirjastoissa ja internetissä. Pöytäkirjat kaupunginvaltuuston päätöksistä julkaistaan internetissä.

Uusimmat asiakirjat (29.4.2013 alkaen)

 

 

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kokoukset pidetään Oulun kaupungintalolla, Kirkkokatu 2a. Yleisölle on varattu istumapaikat salin takaosasta. Kokoukset videoidaan suorina lähetyksinä osoitteessa www.ouka.fi/live.

Syksyn 2017 kokoukset

 • 28.8.   klo 17.00   
 • 25.9.   klo 17.00
 • 13.11. klo 17.00   veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018
 • 27.11. klo 17.00   talousarvion muutosesitykset ja ponnet
 • 11.12. klo 17.00   päätöksenteko talousarviosta

  Varsinaisten kokousten lisäksi:
 • 9.10.   klo 11-12   kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen
 • 16.10. klo 13-17   valtuustoseminaari, neljännesvuosiseuranta


Kevätkauden 2018 kokoukset

 • 29.1. klo 17.00
 • 26.2. klo 17.00
 • 16.4. klo 17.00
 • 14.5. klo 17.00
 • 18.6. klo 17.00

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/valtuusto