Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuusto ohjaa konkreettisesti kaupungin kehittämistä taloudellista valtaa käyttäessään. Kaupunginvaltuusto valitaan kuntavaaleilla joka neljäs vuosi.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat kaupunkilaisten nähtävillä internetissä.

Uusimmat valtuuston asiakirjat

 

Suorat lähetykset

Kokouspäivät

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kokoukset pidetään kuntalain mukaisena sähköisenä kokouksena jollei toisin ilmoiteta.

Kokoukset videoidaan suorina lähetyksinä osoitteessa www.ouka.fi/live.
  

Kokoukset vuonna 2023

 • 6.2.     klo 17.00
 • 27.2.   klo 17.00
 • 3.4.     klo 17.00 (Peruttu)
 • 24.4.   klo 17.00
 • 22.5.   klo 17.00
 • 19.6.   klo 17.00
 • 11.9.   klo 17.00
 • 9.10.   klo 17.00
 • 13.11. klo 17.00
 • 27.11. klo 12.00
 • 11.12. klo 17.00

Varsinaisten kokousten lisäksi:

6.2. klo 9.00-12.00 valtuustoseminaari
"Oulun yliopiston sekä pohjoisen hallitusohjelmatavoitteet"

3.4. klo 8.30-12.00 valtuustoseminaari
"Turvallisuusseminaari"

24.4. klo 8.00-13.00 valtuustoseminaari
"Toiminnan painopisteet talousarviossa 2024"

19.6. klo 8.00-12.00 valtuustoseminaari
"Ilmastotyöpaja"

11.9. klo 8.30-12.00 valtuustoseminaari
"Askelmerkkejä luottamushenkilöille korruptiontorjuntaan"
  PERUTTU!

9.10. klo 8.00-13.00 valtuustoseminaari
"Talousarvioin lähetekeskustelu"

13.11. klo 8.00-12.00 valtuustoseminaari
"Oulun kansainvälistyminen"

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/valtuusto