Kaupunginvaltuusto - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuusto ohjaa konkreettisesti kaupungin kehittämistä taloudellista valtaa käyttäessään.Kaupunginvaltuusto valitaan kuntavaaleilla joka neljäs vuosi.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ovat kaupunkilaisten nähtävillä kaikissa kirjastoissa ja internetissä. Pöytäkirjat kaupunginvaltuuston päätöksistä julkaistaan internetissä.

Uusimmat asiakirjat (29.4.2013 alkaen)

 

 

Päätösten haku valtuustopilvessä

Voit hakea kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiä ja asiakirjoja sanahaulla (valtuustopilvi)

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kokoukset pidetään Oulun kaupungintalolla, Kirkkokatu 2a. Yleisölle on varattu istumapaikat salin takaosasta. Kokoukset videoidaan suorina lähetyksinä osoitteessa www.ouka.fi/live.

Kevään 2017 kokoukset

 • 9.1.     klo 17.00
 • 30.1.   klo 17.00
 • 27.2.   klo 17.00
 • 3.4.     klo 17.00
 • 15.5.   klo 17.00
 • 5.6.     klo 17.00 Uusi kaupunginvaltuusto, 1. kokous
 • 13.6.    klo 9-15 /valtuustoseminaari
 • 19.6.    klo 17.00

Syksyn 2017 kokoukset

 • 11.9.   klo 17.00
 • 9.10.   klo 17.00   KJ-esityksen julkistamispäätös
 • 16.10. klo 13-17   valtuustoseminaari, neljännesvuosiseuranta III
 • 30.10. klo 17.00   veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018
 • 27.11. klo 17.00   talousarvion muutosesitykset ja ponnet
 • 11.12. klo 17.00   päätöksenteko talousarviosta

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/valtuusto