Kuntalaisaloite - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Kuntalaisaloite Kuntalaisaloite

Kuntalain 28§:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Oulun kaupungin toimintaa koskevat aloitteet toimitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon osoitteella

Oulun kaupunki
PL 27
90015 Oulun kaupunki.
(Käyntiosoite Oulu10, Torikatu 10).

Kuntalaisaloiteesta tulee ilmetä aloitteentekijän yhteystiedot.

Verkossa lomakkeella

Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös Aloiteululle.fi-palvelussa

 

Aloite Oululle Aloite Oululle

Kun teet kuntalaisaloitteen AloiteOululle -palvelussa www.aloiteoululle.fi, voit seurata kuntalaisaloitteen etenemistä.