Kuntalaisaloite - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Kuntalaisaloite Kuntalaisaloite

Kuntalain (410/2015) 23 §:n  mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Oulun kaupungin toimintaa koskevat aloitteet voi tehdä sähköisesti osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi

tai aloitteen voi toimittaa suoraan Oulun kaupungin kirjaamoon osoitteella

Oulun kaupunki
PL 27
90015 Oulun kaupunki
(Käyntiosoite Oulu10, Torikatu 10).

Kuntalaisaloiteesta tulee ilmetä aloitteentekijän yhteystiedot.

Palautteen kautta saat nopean vastauksen

Voit antaa palautetta, tehdä ilmoituksia ja toimenpide-ehdotuksia kaikista kaupungin palveluista kaupungin palautejärjestelmällä osoitteessa www.ouka.fi/palaute.

Näihin palautteisiin ja toimenpide-ehdotuksiin pyritään vastaamaan 3 henkilötyöpäivän kuluessa. 

Aloite Oululle Aloite Oululle

Voit tehdä kuntalaisaloitteen verkossa osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi.