Kuntalaisaloite

Aloite vai palaute?

Voit antaa palautetta, tehdä ilmoituksia ja toimenpide-ehdotuksia kaikista kaupungin palveluista kaupungin palautejärjestelmällä osoitteessa www.ouka.fi/palaute.

Esimerkiksi toimenpide-ehdotukset, jotka koskevat esimerkiksi liikennemerkkiehdotuksia, hidasteita, meluaitoja tai muita vastaavia asioita, kannattaa toimittaa palautejärjestelmän kautta.

Palautteisiin ja toimenpide-ehdotuksiin pyritään vastaamaan kolmen työpäivän kuluessa.

Kuntalaisaloite

Kuntalain (410/2015) 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa, vaikka ei olisikaan kuntalainen.

Kuntalaisaloitteisiin vastataan kolmen kuukauden sisällä (Hallintosääntö, kaupunginvaltuusto 15.5.2017 § 50) ja niistä raportoidaan kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa.

Oulun kaupungin toimintaa koskevat aloitteet voi tehdä sähköisesti osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi

tai aloitteen voi toimittaa suoraan Oulun kaupungin kirjaamoon osoitteella

Oulun kaupunki
PL 27
90015 Oulun kaupunki
(Käyntiosoite Oulu10, Torikatu 10).

Kuntalaisaloitteesta tulee käydä ilmi aloitteentekijän nimi ja osoitetiedot. Jos nämä yhteystiedot puuttuvat, ei aloitetta käsitellä.

Palaute tai aloite Oululle

Voit antaa palautetta ja tehdä erilaisia toimenpide-ehdotuksia verkkosivujen kautta osoitteessa www.ouka.fi/palaute.

Voit tehdä kuntalaisaloitteen verkossa osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi.