Kuntalaisaloite

Ennen kuin teet kuntalaisaloitteen, harkitse palautteen antamista. Kuntalaisaloite on menettelyltään raskaampi ja hitaampi. Voit joutua odottamaan vastausta useita kuukausia ja joskus pitempäänkin. Palautteeseen voit saada vastauksen jopa samana päivänä.

Tee kuntalaisaloite silloin, kun asialla on laajempaa, koko kaupunkia koskevaa merkitystä. Sellainen voi olla esim. aloite kaavoituksesta, aloite palveluiden järjestämisestä asuinalueelle, aloite kouluverkon muuttamisesta.

 

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Tee Oulun kaupungin toimintaa koskeva aloite Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai toimita aloitteesi kirjallisesti Oulun kaupungin kirjaamoon. Muista kirjata aloitteeseen yhteystietosi, sillä aloitetta ei käsitellä ilman yhteystietoja.

 

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Palaute tai aloite Oululle

Voit antaa palautetta ja tehdä erilaisia toimenpide-ehdotuksia Oulun kaupungin palautepalvelussa.

Voit tehdä kuntalaisaloitteen verkossa osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi.

Oulun kaupungin kirjaamo

postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite: Kansankatu 55A (kaupunginarkisto)

P. 08 558 40636

faksi 08 557 2018