Siirry suoraan sisältöön

Osallistu ja vaikuta Osallistu ja vaikuta

Kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Tämän lisäksi kuntalaisilla on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kuten aloitteiden tekeminen, palautteen antaminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. Tavoitteena on Oulu, jossa jokainen voi osallistua ja vaikuttaa asuinalueensa ja koko kaupungin yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhteisötoiminnan alta löydät lisätietoja alueellisista yhteistyöryhmistä, asukastuvista sekä asukasyhteisöistä.

Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen on yksi Oulun kaupungin painopistealueista. Kaupungin organisaatiossa toiminta on sivistys- ja kulttuuripalveluiden organisoimaa.

Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen 2015-2018 –hankkeen tavoitteena on 15-29-vuotiaiden sosiaalisen osallisuuden ja yhteiskuntavalmiuksien lisääminen. Hanke kehittää sosiaalisen innovoinnin mahdollisuuksia, kunnan palvelutuotannon asiakaslähtöisyyttä sekä kestävää kumppanuutta kaupunkiorganisaation ja 3. sektorin toimijoiden välille.

Avoin ja yhteinen Oulu

Me teemme avoimen ja yhteisen Oulun 

Avoimen hallinnon myötä me kaikki voimme osallistua kotikaupunkimme rakentamiseen. Avoin hallinto tarkoittaa Oulussa kaikkea sitä, mikä tuo kuntaa ja sen toimintaa lähemmäs oululaista: mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin monen eri kanavan kautta, selkeämpää kieltä viestinnässä ja päätöksenteossa, entistä paremmin saavutettavia palveluita sekä kattavasti tietoa hallinnon toiminnasta ja tehdyistä päätöksistä.

Kaupunki on siellä missä kuntalaisetkin!

Suomi on mukana kansainvälisessä avoimen hallinnon kumppanuushankkeessa (Open Government Partnership).

Hankkeen ja avoimen hallinnon myötä me Oulussa edistämme muun muassa:

 • Kaikkien osallisuutta
  Kuntalaisilla ja kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon heille sopivilla tavoilla. Tavoitteena on, että osallistuminen ja vaikuttaminen on entistä helpompaa. 
   
 • Selkeää virkakieltä
  Tähtäämme yksinkertaisempaan hallintokieleen. Valmistelutekstien laatimisessa käytetään selkeää yleiskieltä. Myös kaupungin viestintä on ymmärrettävää, esimerkiksi päätösten ja niiden valmistelun, asiakaskirjeiden ja ohjeiden kieltä yksinkertaistetaan sekä käytetään kaikille tuttuja termejä. 
   
 • Tiedon ja päätöksenteon avoimuutta
  Jokaisella on entistä parempi mahdollisuus saada tietoa hallinnon toiminnasta ja tehdyistä päätöksistä. Tavoitteena on myös edistää kuntalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta hyödyntää hallinnon tietovarantoja.
   
 • Palveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä
  Oulun kaupungin palvelut ovat entistä saavutettavampia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sähköisen asioinnin ja palveluiden kehittämistä. Palveluiden parantamisessa keskeistä on asiakaslähtöisyys: tavoitteena on, että kehitystyössä hyödynnettäisiin entistä paremmin kuntalaisten kokemustietoa ja näkemyksiä.

Toimintasuunnitelma ja toimenpiteet 2018–19

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi avoimen hallinnon toimintasuunnitelman ja toimenpiteet vuosille 2018–19 kokouksessaan 23.4.2018.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/osallistu