Osallistu ja vaikuta

Kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Tämän lisäksi kuntalaisilla on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kuten aloitteiden tekeminen, palautteen antaminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. Tavoitteena on Oulu, jossa jokainen voi osallistua ja vaikuttaa asuinalueensa ja koko kaupungin yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhteisötoiminnan alta löydät lisätietoja alueellisista asukasilloista, asukastuvista sekä asukasyhteisöistä.

Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen on yksi Oulun kaupungin painopistealueista. Kaupungin organisaatiossa toiminta on sivistys- ja kulttuuripalveluiden organisoimaa.

Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen 2015-2018 –hankkeen tavoitteena on 15-29-vuotiaiden sosiaalisen osallisuuden ja yhteiskuntavalmiuksien lisääminen. Hanke kehittää sosiaalisen innovoinnin mahdollisuuksia, kunnan palvelutuotannon asiakaslähtöisyyttä sekä kestävää kumppanuutta kaupunkiorganisaation ja 3. sektorin toimijoiden välille.

Ajankohtaista

< Takaisin

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Oulun kaupungin luottamushenkilövaalit – kaupunki haluaa punnita asian korkeimmassa oikeusasteessa

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Oulun kaupunginvaltuustossa viime kunnallisvaalien jälkeen tehdyt toimielinten luottamushenkilövalinnat. Päätös koskee luottamushenkilövalintoja muun muassa kaupunginhallitukseen, yhdyskuntalautakuntaan, rakennuslautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, sivistys- ja kulttuurilautakuntaan sekä tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 2017–2021.

Hallinto-oikeuden näkemys on, että valtuuston kokouksessa 5.6.2017 annetut äänestysohjeet ovat olleet puutteelliset sekä kuntalain ja Oulun kaupungin hallintosäännön vastaiset. Vaaleista valitti Tiina Wiik, joka toimii Aito suomalainen yhteislista –ryhmän varavaltuutettuna.

Oulun kaupunki ei tyydy hallinto-oikeuden päätökseen vaan kaupunginjohtaja Päivi Laajala esittää kaupunginhallitukselle, että asia saatetaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Kaupungin näkemys on, että äänestysohjeissa ei ole ollut sellaisia virheitä, joilla olisi ollut vaikutusta vaalien lopputuloksiin. Äänestystulokset noudattivat valtuustoryhmien (pois lukien Asyl) välisissä neuvotteluissa saavutettua lopputulosta. Asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen viemisestä päätetään kaupunginhallituksen kokouksessa ensi maanantaina.

Lisätietoja:

kaupunginlakimies Jukka Lampén, p. 044 703 1149

Jakolinkki

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/osallistu