Kaupunkistrategia Oulu 2026 Kaupunkistrategia Oulu 2026

Oulun uuden kaupunkistrategian valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2017. Kaupunginvaltuusto päättää uudesta strategiasta helmikuussa 2018.

Strategia kulkee työnimellä Oulu 2026. Samalle vuodelle 2026 Oulu tavoittelee Euroopan kulttuuripääkaupungin titteliä.

Kuntalaisilta ja sidosryhmiltä kerätään ajatuksia ja ideoita strategiasta valmistelun aikana. Valmistelussa halutaan hyödyntää erityisesti nuorten mielipiteitä. Tavoitteena on tehdä strategiasta koko kaupunkiyhteisön strategia, ei vain kaupunkiorganisaation strategia. 

Tietoa meneillään olevista kyselyistä ja muista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista saa kampanjasivustolta oujees.oulu.com.

 

Aikataulu

Kaupunginvaltuuston strategiatyöpajat:

19.10.2017

21.11.2017

18.1.2018

Oulu 2026 -kysely kuntalaisille 18.9.–1.10., ks. kyselyn tulokset (pdf 13.10.2017)

Ou jees! -ideointikampanja 18.1.–7.2. osoitteessa http://oujees.oulu.com

Aikataulua päivitetään sitä mukaa, kun se tarkentuu.