Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Suistokaupunkivisio hyväksyttiin - Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 26.8.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 26.8.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

1. Infot: Oulu2026 –kulttuuripääkaupunkihakemuksen tilannekatsaus ja hallituksen työllistämisen suunnitelma. Merkittiin tiedoksi.

2. Asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako 564- 2267, Oulunsalon kaupunginosa (Oulunsalonrannan itäosa). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Kaavarunko 564-2360, Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosat, ottoasia. Kaupunginjohtaja lisäsi päätösesitykseensä Tapionrannan alueen nostamisen vaiheeseen kaksi ja muutti esitykseensä kaavarungon kolmivaiheiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Arviointikertomus 2018, vastaukset arviointikertomuksen huomioihin. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginhallitukselle.

5. Vastaus kyselyyn kuntien sote-tuottajaroolista. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Suistokaupunkivisio. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Selvitys Oulun kaupungin kansainvälisestä toiminnasta. Merkittiin tiedoksi.

8. Ero varavaltuutetun tehtävästä. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Uuden jäsenen ja varajäsenen valinta johtamisjärjestelmätoimikuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Sami Pikkuaho ja Paula Himanen.

10. Kaupunginhallituksen edustaja Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnassa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Valtuustoaloite, terveiden elämäntapojen edistäminen kaupungin hallinnossa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Valtuustoaloite, Oulun kaupungin osallistuminen näkyvästi Pride-viikon tapahtumiin. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13. Valtuustoaloite, Oulun moskeijan toiminnasta. Kaupunginjohtaja otti asian pois esityslistalta.

14. Oulun kaupungin ulkoinen arviointi - valtuustoseminaari 9.9.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15. Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 4.-5.11.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 25.9.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17. Tasa-arvopäivät 9.-10.10.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18. Oulun Matkailufoorumi 3.9.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset