Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.10.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 14.10.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

1. Infot.  Tilannekatsaus Oulun väestökehitykseen ja Oulun seudun MAL-sopimusluonnos 2020-2031. Merkittiin tiedoksi.

2. Oulun kaupungin osallistuminen Proof of Concept rahoitukseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Oulun innovaatioallianssin kehittämissunnitelman 2019-2020 toimeenpano ja rahoitus. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Johtamisjärjestelmän kehittäminen. Asia jätettiin pöydälle.

5. Inveni Life Sciences Fund I Ky -rahaston toimikauden päättyminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Kuuden suurimman kaupungin hyvinvointipalvelujen vertailu 2018. Merkittiin tiedoksi. 

7. Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen vertailu 2018. Päätösehdotus hyväksyttiin. 

8. Paikallisen sopimuksen laatiminen koskien jaksotyöaikaa tekeviä hyvinvointipalveluiden yksiköitä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Uuden varajäsenen valinta rakennuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle. 

11. Valtuustoaloite, Ilotulitusten tilalle esimerkiksi lasernäytöksiä. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Valtuustoaloite, Vuoropuhelun ja osallistumisen edistäminen aloitteiden valmistelussa. Päätösesitys hyväksyttiin. 

13. Kaupunginvaltuuston 7.10.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano. Päätösehdotus hyväksyttiin. 

14. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset