Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginvaltuuston päätöksiä 11.11.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 11.11.2019. Virallinen kokouksen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupunginvaltuusto

 

1. Infot. Oulun Lyseon peruskorjauksen hankeselvitys ja Omat pihatiet ja yksityistiet.  Merkittiin tiedoksi.

2. Kuuden suurimman kaupungin hyvinvointipalvelujen vertailu 2018. Merkittiin tiedoksi.

3. Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen vertailu 2018. Merkittiin tiedoksi.

4. Taloustiedonanto. Merkittiin tiedoksi.

5. Oulu-konsernin talouden neljännesvuosiseuranta III/2019. Merkittiin tiedoksi.

6. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2020. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Business Oulu -liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Oulun Vesi -liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin. 

10. Keskusvaalilautakunnan ja kaupunginhallituksen käyttötalous- sekä investointiosan talousarviomuutos vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Oulun kaupungin Smartum-liikunta- ja kulttuurituen määrärahamuutos 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Uuden varajäsenen valinta rakennuslautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Sofia Ervasti.

13. Uuden varajäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Tanja Tiainen.

14. Uuden jäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Pirjo Sirviö.

15. Valtuustoaloitteet. Merkittiin tiedoksi.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset