Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Talousarvio 2020 hyväksyttiin - Oulun kaupunginvaltuuston päätöksiä 9.12.2019

 

Tässä ennakkotiedote kaupunginvaltuuston 9.12.2019 päätöksistä. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Kokouksen tärkeimpänä asiana oli kaupungin talousarvion 2020 hyväksyminen. Samalla valtuusto siunasi paljon mediahuomiota keränneen kaupunkimedia Mun Oulun perustamisen. Valtuutetuista 62 äänesti Mun Oulun perustamisen puolesta. Vastaan äänesti 3 valtuutettua ja 1 äänesti tyhjää. Digitaalinen Mun Oulu –media julkaistaan ystävänpäivänä 14.2.2020. Uuden kaupunkimedian verkko-osoite on www.munoulu.fi.

 

Esityslista osoitteessa: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat

 

  1. Talousarvio 2020 ja -suunnitelma 2021-2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen seuraavin muutoksin:

- Anne Huotarin muutosesitys (numero 2) talousarvioesityksen sivulle 25 hyväksyttiin yksimielisesti.

- Pekka Simosen muutosesitys (numero 5) sivulle 36 hyväksyttiin yksimielisesti.

- Mauno Murtoniemen muutosesitys (numero 14) sivulle 106 hyväksyttiin äänin 54-11. Tyhjää äänesti yksi.

- Risto Päkkilän muutosesitys (numero 16) sivulle 117 hyväksyttiin yksimielisesti.

- Anne Snellmanin muutosesitys (numero 19) hyväksyttiin yksimielisesti. Seuraava lause lisätään sivun 120 seitsemänneksi kappaleeksi: Monimuotoisuutta rakentamisessa lisätään edistämällä puurakentamista.

Muut muutos- ja lisäesitykset hylättiin.

Ponsiesityksistä hyväksyttiin Yrjö Harjun ponsi (numero 1) koskien ikäihmisten ”kulttuurikorttia”. Muut ponnet hylättiin.

2. Taloustiedonanto. Merkittiin tiedoksi.

3. Aterioiden valmistuksen keskittäminen Oulun Tuotantokeittiö Oy:lle. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Verot ja valtionosuudet sekä rahoituserät TA2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Hyvinvointipalvelujen lisämäärärahaesitys 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Oulun Digi -liikelaitoksen talousarviomuutos 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Oulun kaupungin konsernihallinnon investointiosan talousarviomuutos vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Yhdyskuntalautakunnan erillisinvestointien määrärahamuutosesitys TA 2019, Kiikelin merikylpylä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Omavelkaisten takausten myöntäminen Oulun Sivakka Oy:lle. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Johtamisjärjestelmän kehittäminen. Merkittiin tiedoksi.

11. Yhteiskuntavastuu Oulun kaupungin tytäryhtiöissä. Merkittiin tiedoksi.

12. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564-2388, Välivainion kaupunginosa (Kesätie 3). Päätösehdotus hyväksyttiin.

13. Uuden varajäsenen valinta hyvinvointilautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Paavo Koho.

14. Uuden varajäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Teija Ruokamo.

15. Valtuustoaloitteet. Merkittiin tiedoksi.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset