Tekninen lautakunta 2009 - 2012 - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Tekninen lautakunta 2009 -2012 Tekninen lautakunta 2009 -2012

Teknisen lautakunnan toimikausi on päättänyt 2012.
Vuoden 2013 alussa aloitti yhdyskuntalautakunta, esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät yhdyskuntalautakunnan sivustosta.
 

Uusimmat esityslistat

Uusimmat pöytäkirjat

 

Esityslistojen, pöytäkirjojen ja liitteiden katseluun voit tarvita työasemallesi Word, Excel ja Adobe Acrobat -ohjelmat. Jos työasemallesi ei ole asennettu näitä ohjelmia, voit ladata  ilmaiset katseluohjelmat työasemallesi. Katso Ohjeet.

 

Pöytäkirjat julkaistaan internetissä mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja ne voivat olla tarkastamattomia. Internetissä julkaistavat pöytäkirjat eivät ole juridisesti virallisia pöytäkirjoja ja ne saattavat joiltakin osin poiketa sisällöltään ja muodoltaan virallisesti allekirjoitetuista ja tarkastetuista pöytäkirjoista.

Pöytäkirjaotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ouka.fi.