Esittelijät ja valmistelijat - Yhdyskuntalautakunta - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Esittelijät ja valmistelijat Esittelijät ja valmistelijat

Esittelijä
yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki
- toimialueen yhteiset asiat

Valmistelijat
hallintopäällikkö Ville Kauppi
- hallintoasiat
kehittämispäällikkö Päivi Saari
- projektikoordinaatio, laatuasiat
talouspäällikkö Liisa Pahkala
- viraston talousasiat
henkilöstöpäällikkö Minna Kekarainen
- henkilöstöasiat
kehittämispäällikkö Sari Matinheikki
- EU-hankkeet

MAA JA MITTAUS
Esittelijä

kaupungingeodeetti Kaija Puhakka

Valmistelijat
asuntotoimenpäällikkö Jukka Kokkinen
- tontti- ja asumispalveluiden asiat
arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen
- korjaus- ja energia-avustukset, asuntolainoitus, muut asumispalveluiden asiat
maanmittausteknikko Jukka Kangas
- maanhankinta ja sopimukset, teollisuustontit
tontti-insinööri Veikko Lehtinen
- tonttipalveluiden asiat
maanmittausinsinööri Sami Rundgren
- saastuneet maa-alueet, ympäristötehtävät
- ammattirakentajien tontit,
maanmittausteknikko Timo Sarkkinen
- omakotitontit ja teollisuustontit
maanmittausinsinööri Kari Viik
- ammattirakentajatontit, omakotitontit, teollisuustontit
korjausinsinööri Terhi Toura
- asumispalveluiden asiat
kiinteistöassistentti Pirjo Vaittinen-Nikkilä
- maaomaisuuteen liittyvät kirjanpito- ja muut talousasiat
kartoittaja Sakari Pulkkinen ja kiinteistöassistentti Raija Keskimäinen
- maanvuokrasopimukset ja maanvuokralaskut
maanmittausinsinööri,
- tontit ja asumisen asiat
kartastopäällikkö Eero Keski-Oja
- kaupunkimittaus
- kiinteistönmuodostus, kiinteistörekisteri
kiinteistöinsinööri Henna Tuuttila
- kiinteistönmuodostus, kiinteistörekisteri
maankäytön asiantuntija Markku Haulos
- maahan liittyvät sopimukset
maanhankintapäällikkö Juha Peuraniemi
- metsien ja vesialueiden käyttö
- maanhankinta ja maa-alueiden myynti
- rakennusten isännöinti, myynti ja purku
maanmittausinsinööri Sami Huoponen
- maanhankinta ja maa-alueiden myynti
maanmittausinsinööri Minna Kaunisvaara
- maanvuokrasopimukset

- rakennusten isännöinti, myynti ja purku
metsätalousinsinööri Juho Kuukasjärvi
- kalatalousasiat ja vesialueiden käyttö
luonnonvarasuunnittelija Riitta Niemelä
- metsien hoitosuunnitelmat ja virkistyskäyttö
metsätalousinsinööri,
- puunkorjuu ja metsätieasiat
maaseutuasiamies Ulla Kokko jmaataloussihteeri Timo Halonen, maaseutusihteeri Markku Kesäniemi

- maaseutuelinkeinot ja viljelysmaan käyttö
maaseutuasiamiehet Juhani Vääräniemi, Hannu Nissi ja Ahti Pietilä
- maaseutuelinkeinot ja viljelysmaan käyttö

KAAVOITUS

Asemakaavoituksen esittelijä ja valmistelijat
Esittelijä

asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen

Valmistelijat
asemakaava-arkkitehti vs. Uki Lahtinen
- kohdealueensa Oulujoen eteläinen puoli, maankäytön suunnittelu
asemakaava-arkkitehti Anne Olsbo
- kohdealueensa Oulujoen pohjoispuoli, maankäytön suunnittelu
kaavoitusarkkitehti Elina Jaara
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu: keskusta
kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Hiukkavaara
kaavoitusarkkitehti Timo Lajunen
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Tuiran suuralue, Suisto, Välivainio, Hietasaari, Toppila
kaavoitusarkkitehti Antti Määttä
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Maikkula, Kaukovainio, Oulujoen varsi, Maikkulan suuralue, Kontinkangas
kaavoitusarkkitehti Sisko Repola
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Ylikiiminki, Korvenkylä, Yli-Ii, Välikylä
kaavoitusarkkitehdit Virpi Rajala
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Nuottasaari, Limingantulli, Äimärautio, Mäntylä, Kiviniemi, Kaakkuri, Metsokangas 
kaavoitusarkkitehti Eini Vasu
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Ritaharju, Linnanmaa Pateniemen- ja Kuivasjärven suuralueet
kaavoitusarkkitehti Jere Klami
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, keskusta, Höyhtyä, Peltola, Kontinkangas, Värttö
Kaavoitusarkkitehti Suvi Korpinen
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Oulunsalo
- projektitehtävät; Karjasilta
kaavasuunnittelijat Marko Ahola, Tuula-Mari Kurikka, Jukka Kurttila
- omakotitalotonttien asemakaavamuutokset ja poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
kaavoitusarkkitehti Juho Peltoniemi
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Jääli - Kiiminki
kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas
- kohdealueen maankäytön suunnittelu, Haukipudas
kaavasuunnittelija Aila Lomperi
- asemakaavanmuutokset ja ranta-asemakaavat, poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu Haukiputaan alueella
-asemakaavojen laskutus
kaavasuunnittelija Päivi Markuksela
- asemakaavat ja asemakaavamuutokset Haukipudas ja muut pohjoiset kaupunginosat

Yleiskaavoituksen valmistelijat

Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen
- yleiskaavoituksen koordinointi, Arkkitehtuuriohjelma, maakuntakaavoitus
Kaavoitusarkkitehti Anja Röpelinen
- Kiiminki, kylä- ja maaseutualueiden suunnittelu
Kaavoitusarkkitehti Virva Suokko
- Haukipudas, kylä- ja maaseutualueiden suunnittelu
Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo
- Uuden Oulun yleiskaava, Kemintien bulevardi
Kaavoitusarkkitehti Pia Krogius
- kulttuuriympäristöasiat, Rakennussuojelutyöryhmä
Yleiskaavainsinööri Paula Korkala
- keskeinen kaupunkialue, maankäyttö- ja liikenne, seutusuunnittelu
Yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen
- Oulunsalo, tuulivoima, Keskustavisio 2040

KATU- JA VIHERPALVELUT

Esittelijä
kaupungininsinööri Pasi Heikkilä

Valmistelijat
liikenneinsinööri Erkki Martikainen, Erkki Malo, Saija Räinä ja Harri Vaarala
- liikennesuunnittelu
logistiikkapäällikkö Hannu Honkanen
- joukko- ja palveluliikenne
joukkoliikennepäällikkö Edwin ´t Lam
- liikennesuunnittelu, joukkoliikenne
joukkoliikennesuunnittelija Anu Eloranta ja Sami Puuperä
- liikennesuunnittelu, joukkoliikenne
palvelupäällikkö Ilona Suppanen
- jätehuolto
projektipäällikkö Juha Isoherranen
- keskustaan liittyvät hankkeet
maisema-arkkitehti Mirjami Larinkari
- ympäristönsuunnittelu
liikennesuunnittelija Merja Palosaari, Marjo Honkamaa-Eskola
- katujen käyttöluvat, liikennemerkit
projekti-insinööri Jukka Aitto-oja
- katusuunnittelu
ympäristösuunnitteluvastaava Merja Kaikkonen
- ympäristön suunnittelu
suunnitteluhortonomi Anne Määttä
- ympäristön suunnittelu
suunnitteluhortonomi Päivi Latvalehto
- ympäristön suunnittelu
rakennuttajapäällikkö Ari Haapalainen
- rakennuttaminen
rakennuttajainsinööri Sami Hietakangas, Vilho Vanhatalo, Tero Tuhkala
- IT-asiat
rakennuttajainsinööri Ville Pohjosaho
- rakennuttaminen
projekti-insinööri Merja Räihä
- rakennuttaminen
yhdyskuntatekniikan insinööri Tapio Onkamo
- rakennuttaminen
projektipäällikkö Mikko Ukkola
- rakennuttaminen
kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpää
- katujen ylläpito
- venesatamat, rautatiet
tiemestari Seppo Kuoppala, Tuomo Kääriä, Jouni Leskinen
- katujen ylläpito
kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen
- viheralueiden ylläpito ja rakennuttaminen
tekninen sihteeri Sirpa Tulokas
- yksityistiet
ylläpitosuunnittelija Sanna Kelhä
- yksityistiet, aurausohjelmat
ylläpitosuunnittelija Arja Karhu
- viheralueet
ylläpitovalvoja Mika Jutila
- läjitysalueet, lumenkaatopaikat, kaivuluvat
ylläpitovalvoja Pertti Wirkkala
- sillat ja venesatamat

Yhdyskuntalautakunta

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
  • Postiosoite postal PL 27 Oulun kaupungin kirjaamo 90140 Oulu
Tiedot esitetään hCard-muodossa.