Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut - Hallinnollinen organisaatio - Päätöksenteko ja hallinto - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut -palvelualue vastaa

 • strategisen maankäytön suunnittelusta ja ohjauksesta (yleiskaavoitus)
 • kaupunkisuunnittelusta ja teknisistä palveluista
 • yhdyskuntarakenteen kehittämisestä
 • rakentamisen ohjaus-, lupa-, valvonta- ja pakkokeinopalveluista (rakennusvalvonta)
 • seudullisista ympäristöpalveluista (Oulun seudun ympäristötoimi)
 • pelastustoimesta
 • vesihuollosta
Liikelaitos Oulun Tilakeskus vastaa kaupungin omistuksessa olevista toimitiloista, rakennusomaisuuden kehittämisestä, toimitilojen rakennuttamisesta, ylläpidosta ja vuokrauksesta.

Oulun tekninen liikelaitos vastaa ylläpito- ja rakentamispalvelujen, työkone- ja kuljetuspalvelujen, rakennuttamis-, mittaus- ja tutkimuspalvelujen sekä kiinteistö- ja logistiikkapalvelujen tuottamisesta. 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelualuetta johtaa yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki.

 • Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio, joka vastaa mm. liikenteen ja ympäristön suunnittelusta ja toteuttamisesta, kaupungin maa- ja asuntopolitiikan käytännön toteuttamisesta, kaavoituksesta sekä näihin liittyvistä viranomaistehtävistä.

  Toimintaa johtaa yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki. Toiminta-alueeseen kuuluu seuraavat yksiköt ja yksikönpäälliköt. 

  • Kaavoitus, asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen
  • Katu- ja viherpalvelut, kaupungininsinööri Pasi Heikkilä
  • Maa ja mittaus, kaupungingeodeetti Kaija Puhakka
  • Johdon tuki
   hallintopäällikkö Ville Kauppi
   henkilöstöpäällikkö Minna Kekarainen
   kehittämispäällikkö Päivi Saari
 • Oulun seudun ympäristötoimi
 • Rakennusvalvonta

Poikkeukselliset aukioloajat juhlapyhien aattoina

Ympäristötalo (yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Tilakeskus) on avoinna juhannusaatonaattona 22.6.2017 klo 8-14, Solistinkatu 2.

 

Ympäristötalon asiakaspalvelu

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  ,
 • Puhelin 044 703 0009 cell Vaihde work 08 558 410
 • Sähköposti
 • Aukioloajat ma-pe klo 8 - 16
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.