Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Koulussamme työskentelee päivittäin yli tuhat henkilöä. Jaamme tilat Madetojan musiikkilukion ja Oulu-opiston kanssa. Järjestyssääntöjä noudattamalla turvaamme kaikki omalta osaltamme yhteisen viihtyvyyden ja hyvinvoinnin päivän aikana.

Koulun järjestyssäännöt on laadittu opettajakunnan ja oppilaskunnan yhteistyönä.

Näin toimin:

 • Saavun kouluun täsmällisesti lukujärjestyksen ilmoittamana ajankohtana. Jos myöhästyn viisi kertaa, joudun kasvatuskeskusteluun. Olen aina velvollinen selvittämään myöhästymiseni syyn.
 • En tule tunneille ulkovaatteet päälläni enkä pidä pipoa, lippalakkia tai huppua päässäni luokka- tai ruokailutiloissa.
 • Pidän tunneilla kännykkäni äänettömällä ja pois näkyvistä, kuten muutkin elektroniset laitteet. En harrasta vilppiä.
 • Noudatan koulun järjestyssääntöjä koulun järjestämissä tapahtumissa. Jos osa koulutyöstäni tapahtuu toisessa koulussa, olen velvollinen noudattamaan myös siellä voimassaolevia järjestyssääntöjä.

Välituntialueeni:

 • Välituntialueeni ovat koulun sisätilat ja sisäpiha, mistä voin poistua ainoastaan opettajan luvalla. En häiritse muita välitunnin viettäjiä.
 • Pidän kouluympäristöni siistinä ja viihtyisänä. Vahingosta tai tapaturmasta ilmoitan viipymättä joko rehtorille, opettajalle, terveydenhoitajalle, virastomestarille tai muulle henkilökunnalle. Olen velvollinen korvaamaan tahallani tai varomattomuudestani aiheutuneen vahingon.

Ruokailu:

 • En etuile ruokailuun mennessäni ja aterioin hyviä tapoja noudattaen. En pidä päällysvaatteita ruokailussa. Noudatan annettuja rajoituksia ruoan suhteen ja muutenkin otan vain sen, minkä jaksan syödä.
 • Energiajuomien tuominen kouluun ja niiden nauttiminen koulussa on kiellettyä.

Koulumatka:

 • Koulumatkallani noudatan tarkoin liikennesääntöjä. Jätän kulkuvälineeni niille tarkoitetuille paikoille. Pidän etenkin kirjaston edustan vapaana kulkuvälineistä.

Toiminta vapaa-aikanani:

 • Koulutilojen käytöstä sekä tilaisuuksien järjestämisestä sovin rehtorin kanssa. Käytän koulun teknisiä laitteita vain opettajan tai rehtorin luvalla.

Poliittinen toimintani:

 • Mahdollinen poliittinen toimintani ei saa häiritä koulutyöskentelyä. Minulla on oikeus ilmaista poliittinen tai yhteiskunnallinen kantani tunnilla, kunhan se liittyy käsiteltävään asiaan.
 • Saan julkaista ja levittää painotuotteita ja tiedotteita, mikäli se ei haittaa koulun työrauhaa. En levitä kaupallista tai yleisiin poliittisiin vaaleihin liittyvää aineistoa.

Näin pidän yllä työrauhaa:

 • Käyttäydyn ystävällisesti, asiallisesti ja rauhallisesti ja noudatan koulun järjestyssääntöjä sekä Suomen lakia. Jos rikon järjestyssääntöjä, saan siitä rangaistuksen. Asia käydään läpi kasvatuskeskustelussa. Tarvittaessa opettajallani on oikeus määrätä minulle enintään kahden tunnin jälki-istunto ja/tai poistaa minut luokasta lopputunnin ajaksi. Lisäksi rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Jos katson oikeuksieni tai oikeusturvani tulleen loukatuksi, joko minä tai huoltajani voi kääntyä asiassa rehtorin puoleen.

Tupakointi, päihteet, huumeet:

 • En pidä hallussa enkä käytä tupakkatuotteita, päihteitä tai muita huumaavia aineita kouluaikana enkä koulualueella.