Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Yhteistyön periaatteet

Nuoren koulutyön ja elämänhallinnan sujumisen kannalta kodin ja koulun välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja sujuvaa. Arjen asioissa keskeinen yhteydenpitokanava on Wilma. Huoltajat ilmoittavat Wilmassa oppilaan poissaolot, ja siellä huoltaja ja oppilas voivat lähettää viestejä opettajille ja henkilökunnalle. Wilmasta löytyvät myös lukuvuositiedote, jaksotiedotteet ja muut tiedotteet, joita päivitetään säännöllisesti. 

Wilmassa huoltajat voivat seurata oppilaan koulutyön sujumista muun muassa tuntimerkintöjen ja koemenestyksen perusteella. Koulutyön alkaessa jokainen koulumme uusi oppilas ja huoltaja saavat Wilmaan käyttäjätunnuksen käyttöohjeineen. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla yhteydessä koulusihteeriin. 

Luokanvalvoja on keskeinen toimija kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Hän on oman luokkansa oppilaiden edustaja opetusta ja järjestyksenpitoa koskevissa asioissa ja osallistuu heitä koskevaan oppilashuoltotoimintaan. Luokanvalvojalla on kokonaisvastuu seurata luokkansa oppilaiden koulunkäyntiä ja poissaoloja. Huoltajat voivat olla matalalla kynnyksellä yhteydessä luokanvalvojaan kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. 

Aineenopettajat vastaavat omiin oppiaineisiinsa liittyvistä kysymyksistä, erityisopettajat ovat oppimisen tukeen liittyviä asiantuntijoita, ja opinto-ohjaajilta saa tietoa jatkokoulutukseen hakeutumisesta. Lisäksi huoltajat voivat olla tarvittaessa yhteydessä oppilashuoltohenkilöstöön. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät Wilmasta ja koulun kotisivuilta.

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Järjestämme vanhempainillat pääsääntöisesti luokka-asteittain, ja niiden ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Huoltajan on mahdollista käydä kerran vuodessa kehityskeskustelu nuorensa luokanvalvojan kanssa. On toivottavaa, että myös nuori on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat jo käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 7. luokalla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lapset puheeksi -keskustelua varten.

Vanhempaintoimikunta POKKA

Vanhempaintoimikunta POKKA tukee ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempaintoimikunnassa on jäseninä vanhempia jokaiselta luokalta. Myös muut vanhemmat ovat tervetulleita kokouksiin. Koulun henkilökunnasta kokouksiin osallistuvat esimerkiksi rehtori, apulaisrehtori ja oppilaskunnan ohjaava opettaja. Kokouksessa on lisäksi oppilaskunnan edustus mukana. POKKA tekee yhteistyötä lähialueen muiden vanhempaintoimikuntien kanssa.

Toimintasuunnitelma on muotoiltu hyvin avoimeksi, keskustelevaksi ja toimintaan keskittyväksi. Tarkoituksena on olla mukana yläkouluikäisten nuorten elämänvaiheeseen liittyvissä tärkeissä asioissa yhdessäolon ja yhdessä tekemisen kautta sekä tarjota vanhemmille mahdollisuus mielipiteiden vaihtoon ja dialogiin rehtorin ja opettajien kanssa. 

Vanhempaintoimikunta voi olla mukana järjestämässä esim. teemallisia vanhempainiltoja. Aiempina vuosina Pohjankartanon vanhempaintoimikunta on toteuttanut ammattimessuja. Ammattimessuilla vanhemmat ovat esitelleet oppilaille omia ammattejaan ja nykyiseen työhönsä johtanutta urapolkua.

Lukuvuonna 20232024 POKKA kokoontuu kerran jaksossa. Kutsu kokoukseen tulee Wilma-viestillä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Tytti Arbelius.

Tervetuloa mukaan toimintaan!