Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä 3.–9. luokan oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Iltapäivätoimintapaikka voidaan myöntää, mikäli molemmat huoltajat ovat töissä tai opiskelemassa tai on muu erityinen syy hoidon tarpeelle.

Iltapäiväryhmät toimivat elokuusta 2016 lähtien klo 11-16.30 kouluilla, nuorisotiloissa tai seurakunnan tiloissa.

Oulussa kaupungin nuorisopalvelut koordinoi koululaisten iltapäivätoimintaa. Toiminnan järjestäjinä ovat nuorisopalveluiden lisäksi järjestöt, kannatusyhdistykset sekä evankelis-luterilainen seurakunta

Lue tästä lisää Oulun kaupungin järjestämästä koululaisten iltapäivätoiminnasta.

Heinätorin yksikön iltapäiväkerhon puhelinnumero on 0447039122.