Leinonpuisto

Leinonpuiston yksikkö.

Tiernan koulun Leinonpuistossa opiskelee erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Oppilailla on kehitysvammasta, kehityksen viivästymästä, tunne-elämän häiriöstä tai muista näihin verrattavista syistä johtuvia oppimisvaikeuksia. Oppilaat opiskelevat henkilökohtaisten opetussuunnitelmien mukaisesti joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. 

Leinonpuistossa on kolme solua: Koivikko, Kuusikko ja Männikkö. Koivikossa ja Kuusikossa opiskelee alakoululaisia ja Männikössä yläkoululaisia. Koulurakennus on esteetön ja tiloissa on huomioitu erityisen tuen oppilaiden tarpeet. 

 

Yhteystiedot

Leinonpuiston henkilökunta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulukuljetukset

Konsultaatio