Koulumme

Tiernan koulu on erityiskoulu, jossa opiskelee 230 oppilasta vuosiluokilla 1–9. Järjestämme vaativan tuen oppilaiden opetusta Oulun kaupungin keskitettynä palveluna. Sairaalakoulussa opetusta tarjotaan maakunnallisesti noin 400 oppilaalle vuosittain.

Toimimme seitsemässä eri toimipaikassa ympäri Oulua. Lisäksi Nuorten Pajakeskuksella toimii TUVA- ryhmä ja Pohjankartanon koulussa yksi yläkouluikäisten ryhmä.

Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa valtakunnallisissa hankkeissa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Teemme konsultaatiotyötä sekä Oulun alueella että maakunnallisesti.

Painotamme turvallisia ja toiminnallisia oppimisympäristöjä, kommunikoinnin, vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä itsenäisen elämän edellyttämiä tietoja ja taitoja.

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi häirinnältä, kiusaamiselta tai väkivallalta

Toimintamalli oppilaiden välisissä häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteissa