Sairaalakoulu

Sairaalaopetuksen helmet

1. Toivo - Aina on uusi huominen.

2. Yhdenvertaisuus - Jokainen on hyväksytty omana itsenään.

3. Onnistuminen - Opetus ja koulunkäynti järjestetään siten, että oppilas saa palautetta onnistumisestaan. 

4. Kohtaaminen - Oppilaalla on oikeus jakamattomaan kohtaamiseen jokaisena koulupäivänä.

Yhteystiedot

Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus

Sairaalakoulun henkilökunta

Avo-opetustoiminta

Kerhotoiminta

Sairaalakoulun konsultaatiohanke

Sairaalakoulun konsultaatio

Kansain­välinen yhteistyö