Pajaluokat

Pajaluokat
 

Opetuksen ja toiminnan tavoitteena on myönteisen oppimisasenteen luominen, sekä opiskelu- ja elämänhallinnan taitojen, yritteliäisyyden ja oma-aloitteisuuden elvyttäminen. Pajatyöskentelyn osuus opetuksesta vaihtelee oppilaskohtaisesti. Pyrkimyksenä on turvata päivittäinen mahdollisuus taito- ja taideaineiden tekemiseen.

Osoite: Pajaluokat

             Tykistökatu 13

             90130 Oulu

 

Henkilökunta

Koulukyyditys lukuvuonna 2023-2024