Opinto-ohjaus

Tiernan koulussa tarjotaan tehostettua oppilaanohjausta yläkoululaisille. Ohjaus on koko kouluyhteisön yhteinen tehtävä, ja siihen osallistuvat kaikki oppilaan kanssa toimivat koulun aikuiset. Ohjauksesta vastaavat luokan opettaja ja opinto-ohjaaja. Ohjausta suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Opinto-ohjaaja keskittää ohjauksensa sopivan jatko-opintopolun löytymiseen.  

Kun yhteistyö opinto- ohjaajan kanssa alkaa, Wilmaan kirjataan olennaisimmat oppilaanohjaukseen liittyvät asiat, mm. jatko- opintosuunnitelma. Tehostetun oppilaanohjauksen asiakirja löytyy WilmanTuki-välilehdeltä kohdasta Muut asiakirjat.  

Opinto-ohjaaja Veli-Pekka Etelä, p. 044 703 9614 (veli-pekka.etela@eduouka.fi)

Oulun kaupungin perusopetus  

OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA − OHJAUKSEN POLKU PERUSOPETUKSESSA