Heinätori

Heinätorin yksikössä tarjotaan vaativaa erityistä tukea pienryhmämuotoisessa opetuksessa luokka-asteilla 1 - 9. Heinätorin yksikössä pyritään luomaan valmiuksia oppilaan terveen itsetunnon kehittymiselle ja oma-aloitteisuuden heräämiselle. Yhteistyökyky ja suvaitsevaisuus ovat edellytyksenä toimimiselle erilaisissa ryhmissä. Heinätorilla oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta teoistaan ja valinnoistaan.

Yhteystiedot

Heinätorin henkilökunta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulukuljetukset