Kasarmintie

Kasarmintien yksikössä tarjoamme opetusta vaativan erityisen tuen oppilaille. Oppilailla on mahdollisuus opiskella koulussamme koko perusopetuksen ajan. Oppilaat opiskelevat toiminta-alueittain. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille tietoja ja taitoja, joilla hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti omassa elämässään. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä ja ylläpitää opittuja taitoja. Opetuksessa toiminta-alueet yhdistyvät ja opetusta toteutetaan monialaisesti. 

Yksikkömme on osa Elmeri-koulujen verkostoa. Lisätietoa Elmeri-kouluista

Yhteystiedot

Kasarmintien henkilökunta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulukuljetukset

Konsultaatio