Leinonpuiston yksikkö

Tiernan koulu, Leinonpuisto

Kauppaseurantie 2  90520 Oulu

 

Tiernan koulun Leinonpuiston uudet koulutilat on otettu käyttöön tammikuussa 2021. Oppilaita siellä on noin 80, jotka ovat jakautuneet kolmeen soluun: Koivikkoon ja Kuusikkoon alaluokkalaiset ja Männikköön yläluokkalaiset.

Uusi koulurakennus on esteetön ja tiloissa on huomioitu erityisen tuen oppilaiden tarpeet. Uusi koulurakennus on esteettömyyden lisäksi rakennettu rauhallisiksi ja eri aistikananvia hyödyntäviksi oppimisympäristöiksi. Uudet luokkatilat siirtoseinineen mahdollistavat eri ryhmien välisen sujuvan yhteistyön. Luokkien yhteydessä olevissa eriyttämistiloissa oppilaan tai pienen oppilasryhmän on mahdollista keskittyä työskentelemään omassa rauhassa.

 

Tiernan koulun Leinonpuistossa opiskelee erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, joilla on kehitysvammasta, kehityksen viivästymästä, tunne-elämän häiriöstä tai muista näihin verrattavista syistä johtuvia oppimisvaikeuksia. Oppilaat opiskelevat henkilökohtaisten opetussuunnitelmien mukaisesti joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Suurimmalla osalla oppilaista on päätös 11-vuotisesta oppivelvollisuudesta.

Opetuksessa painotetaan oppilaiden yksilöllistä etenemistä sekä sosiaalisten ja kommunikaatiotaitojen vahvistamista. Kuvia käytetään runsaasti tukemaan kommunikointia, päivien strukturointia sekä ohjaamaan toimintaa. Keskeistä on moniammatillinen yhteistyö ja kuntouttava opetus turvallisessa ilmapiirissä.

 

Koulukuljetukset

 

Koulukuljetukset Oulujoen pohjoispuolen osoitteista:

JS MATKAT OY

Puhelin 046 921 3391

oulu@jsmatkat.fi

 

Koulukuljetukset Oulujoen eteläpuolen osoitteista:

Oulun Taksipalvelut OTP-TRAVEL

Puhelin 0400 686 666

otptravel@otptravel.fi

 

Kuljetukset kotoa aamutoimintaan ja iltapäivätoiminnasta kotiin:

Taksipalvelu K. Lesonen OY

Puhelin 045 109 9399

kosti@taksilesonen.fi

 

Liikennöitsijät toivovat, että yhteydenotot tapahtuvat ensisijaisesti teksti- tai WhatsApp-viestinä tai sähköpostilla. Tarvittaessa tietenkin soittamalla.

 

Koulukuljetukset kilpailutetaan keväällä 2021.

Leinonpuisto, Kauppaseurantie 2

Sijainti kartalla: Leinonpuisto, Kauppaseurantie 2

Leinonpuiston linkit

Koulukuulumisia

Koulutuskalenteri henkilökunnalle

Oulun kaupunki

Oulun yliopisto